Акция за превенция на ХИВ/СПИН

Във връзка с кампанията за превенция на ХИВ/СПИН   на 15.06.2012 г. в СОУ „ Братя Кназиреви”, гр.Разлог се проведе безплатно и анонимно изследване на учениците и на  членовете на колектива. Знаейки за опасността от заболяване, на предложението се отзоваха и бяха изследвани по желание 117 човека. Акцията се организира и проведе съвместно с РЗИ-гр. Благоевград .

Омбудсманът на РБългария г-н Константин Пенчев се срещна с гимназисти от СОУ”Братя Петър и Иван Каназиреви”

               По повод националната кампания на МОМН „Участвам и променям” на 13.06.2012г. ученици от гимназиалния курс на Разложката гимназия се срещнаха с Омбудсмана на България –г-н К. Пенчев. Кампанията има за цел да стимулира формите на обучение в дух на демократизъм и патриотизъм, да фокусира вниманието на ученици, родители и учители върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на децата, както и да подкрепи сътрудничеството между институциите в съвместната им грижа за подрастващите.

            На дискусията учениците бяха запознати с правомощията на Омбудсмана в защита правата на гражданите, задаваха множество въпроси, касаещи проектозакона за закрила на детето, бяха обсъдени казуси с дискриминационни прояви във и извън училище, коментирани бяха правата им като потребители.

            По време на срещата домакините представиха репортаж на членове на клуб „Искам да бъда журналист” за хранителните навици на учениците в училище и коментираха с госта си как да отстояват правото си на информираност и защитеност от недобросъвестни търговци.

            СОУ”Братя Каназиреви” е едно от общо шестте училища в страната, което е удостоено с честта лично да бъде посетено от Омбудсмана на РБългария и неговия екип – г-жа Росица Тоткова, главен секретар, г-жа Роза Георгиева – началник на кабинета на омбудсмана, г-жа Надежда Милковска – началник отдел „Международни стандарти и нормативна уредба”.

             Активното отношение на младите хора от Гимназията доказва, че тук не само се получава най-добрата подготовка, а и се формира  гражданско съзнание у бъдещото поколение на Разлог и региона.

Учeниците от 5б клас на СОУ „Братя Каназиреви“ честитиха Международния ден на пожарникаря

Учeниците от 5б клас на СОУ „Братя Каназиреви“ честитиха Международния ден на пожарникаря  на дежурната бригада в Разлог по интересен и нетрадиционен начин.

Ученици и пожарникари станаха част от мащабен международен e-Twinning проект, реализиран от Горица Лазарова, като заедно отбелязаха  международния ден на пожарникаря.

Дежурната бригада  в състав началник  дежурна смяна Николай Иванов Джупанов, водач на специален автомобил Петър Иванов Самарджиев, главен  пожарникар Пламен Гоцев Рекарски, старши пожарникар –диспечер Владимир Асенов Мицин и старши пожарникар –диспечер  в  РС „Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението“, гр Разлог – Кирил Радославов Калушков, показа на малките си и ентусиазирани  гости екипировката си, техниката в един от противопожарните автомобили, демонстрира  възможностите на различни уреди, с които си служат пожарникарите в напрегнатото си ежедневие.

Учениците имаха възможност да облекат специалните  противопожарни костюми, да се качат в специализирания автомобил, да видят диспечерската стая и телефона, където постъпват сигналите за пожар или бедствие.

 

Истинско предизвикателство за тях беше да насочат водната струя към определена точка и може би неволно, а може би и нарочно, да си направят лека разхладителна баня в иначе горещия юнски ден.

За всеки един от 28-те пожарникари имаше специално изработени от учениците картички,  с благодарност за добрата служба. Всеки ученик сам избра как да украси картичката  си и какво пожелание да напише.

Учениците споделиха, че с удоволствие ще посетят пак противопожарната служба в Разлог, защото са завладени  и силно заинтригувани от видяното и чутото.

Тази среща стана възможна благодарение на любезното съдействие на г-н Добрев, началник на  РС ПБЗН –Разлог, на когото благодарим.

 

 

 

Участие на учители от СОУ „Братя Каназиреви“- Разлог в професионален семинар за развитие в Лисабон, Португалия

Семинар за професионално развитие в Лисабон, Португалия  беше проведен  за времето от 31.05. 2012г. до 02.06.2012г..

По време на семинара  учителите  от СОУ „Братя  Петър и Иван Каназиреви“ – Разлог  г-жа Росица Вълканова и г-жа Горица Лазарова участваха в следните работни срещи  – W3-Math and ICT,  W4-Math and Interactivity,  W5-Microsoft  tооls for primary schools,  W2-Robotics, както и в пленарните сесии на Ан Гилеран и Ричард Инглиш.

В сесия W 3 те бяха запознати със забавни начини  за обучение по математика в съчетание с ИКТ.

Беше показан компютърен софтуер, приложим в часовете по математика в начален курс и как  можем чрез него да направим смятането по-лесно.  Игрите, с които бяха запознати учителите  могат да намерят приложение както в процеса на обучение в часовете, така и вкъщи като начин за самоподготовка. Материалът ни беше поднесен по интересен начин под  формата на състезания  между отделните участници, в които победител стана българският отбор.

Сесия W 4 демонстрира начини за представяне на учебния  материал чрез подреждане на пъзели. Показани бяха различни програми, чрез които се направи  пъзел.

Беше предоставен списък със сайтове, където може да  се намери повече информация за Web 2.0  инструментите.

В сесия W5 представител на Microsoft  демонстрира софтуер свързан с програмиране на математически задачи, приложим в начален курс.  Участниците работиха с програмите  Kodu,  Mouse Mischief, Math worksheet generator, Math add-in for Word.  Интересен и атрактивен беше начинът за поднасяне на материала.

В сесия W2 участниците работиха с Lego Digital Designer  и  Enchanting, чрез които учениците могат да подобрят знанията си в областта на физиката и математиката.

По време на работния семинар г-жа Лазарова обсъди проблемни въпроси по отношение на започналия през март онлайн курс за eTwinning посланици с главния педагогически съветник  г-жа  Ан Гилеран.

 

 

Г-жа Росица Вълканова и г-жа Лазарова се запознаха  с колеги от Естония, Норвегия, Англия, Полша, Португалия  и др. Установиха приятелски взаимоотношения с  петимата посланици от Португалия.

Вече са  проведени  разговори с учителите от начален курс  в нашето училище за прилагането на наученото от семинара през следващата учебна година.

 

Заключителната работна среща по проект „Problem – busters” в Trondheim, Норвегия

От 14 до 17 май 2012 г. в Trondheim, Норвегия се проведе заключителната работна среща по проект по програма”Учене през целия живот”, секторна програма Коменски на тема „Начини за разрешаване на проблеми  – европейско измерение в борбата за човешките права. Справяне с проблемите чрез драмата и интеркултурното сътрудничество.”/Problem – busters”/. Проектът стартира през септември 2010 г., продължи 2 години като в него участваха 5 училища от Естония, Франция, Норвегия, Полша и България.

От цялата работа по този проект ние почерпихме много идеи, опит и приятели. Работните срещи ни дадоха възможност да сравним и образователните системи в различните страни, материалните училищни бази, взаимоотношенията на работното място.

Образователната система и базата в Норвежкото училище-Brundalen vgs Trondheim ни накара да помечтаем за такива условия на учене и труд. Различно училище, в което децата развиват не само интелектуален капацитет, но и социална ангажираност и емоционален комфорт! Училището е с професионална насоченост след завършен 10 клас. Училището е с модерна и съвременна база, където учениците получават много добра професионална подготовка в най – различни направления като – строителство, дизайнерство, козметика, актьорско майсторство, танци, музика, фотография и друго. Младежите развиват силните си страни и това им дава възможност за бърза професионална реализация. Всеки ученик разполага с лаптоп за работа в часовете, а  учителите работят при отлични  условия.

Интерес представлява и центъра, създадени към училището, за работа с проблемни деца. Тук те могат да разговарят със специалисти, да спортуват или работят нещо извън задължителните часове. Създава се среда различена от училищната и домашната, за да могат тези деца да споделят и размишляват върху проблемите си.

Благодарение на този проект „Problem – busters” успяхме да се докоснем до нови неща, да се научим  да ценим това, което имаме и да не спираме да търсим нови пътища за развитие.