С наука и технологии към бъдещето

Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ на тема „Забавни дейности по програмиране“ на ученици от 7.клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог.

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа.

В началото на семинара директорът на училището – Росица Тумбева представи пред седмокласниците трите профила на обучение след седми клас за учебната 2022/2023 г.

 • Профил „Чужди езици“
  („Английски език с втори чужд език – испански ”)
  1 паралелка с класен ръководител Милена Кандева 
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки “ 
  („Английски език с втори чужд език – немски”)
   1 паралелка с класен ръководител Росица Кирева 
 • Профил „Природни науки “
  („Английски език с втори чужд език – немски”)
  1 паралелка с класен ръководител Кинка Пенджакова

Училищният координатор Росица Кирева запозна учениците с изпълнението на настоящата програма, която има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Явор Киряков демонстрира пред учениците как се работи с робот, с негова помощ презентира как се улеснява изграждането и програмирането на сложни роботи.

Чрез роботите учениците се учат на критично мислене, работа в екип, креативност и развиват въображението си. Предоставена бе възможност на учениците със съдействието на Явор  да програмират движенията на робота, което се превърна в забавна игра.

Участие на учениците от начален етап в националната кампания „ Пази детето в интернет“

По покана на застрахователна компания „ЛЕВ ИНС“ учениците от начален етап на Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ заедно със своите преподаватели се запознаха с информационните брошури, изпратени по национална кампания „Пази детето в интернет“. Тя е в продължение на дългосрочната социална кампания “Пази детето на пътя”като този път кампанията е насочена към превенция на онлайн тормоз и посегателство над деца в дигиталното пространство.

„Сега когато, повече от всякога, прекарваме време вкъщи, а децата ни дори учат в Интернет, е необходимо обърнем повишено внимание на тяхната сигурност. Понякога децата несъзнателно могат да създадат проблем не само за себе си, но и за цялото семейство. Затова, навременните мерки са от решаващо значение.“

Инициативата “Пази детето в Интернет” има за цел да осигури защита за децата, както и да изгради у тях умения за безопасно ползване на Интернет. Предстоят запознаване с различни видеа и дейности, в които учениците по-лесно и бързо да разпознават заплахите в интернет.

Представители на ученици и учители в работна среща по представяне на проект „Интернет на нещата като инструмент на политиката на промяна в града“

На 11.02.2022 година по покана на Община Разлог представители на младши посланици Райна Петрова и Георги Тошков от десети клас от Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ от град Разлог участваха в работна среща заедно с други ученици от средните училища в Разлог по представяне на проект „Интернет на нещата като инструмент политиката на промяна в града“ / „Internet of Things as a policy instrument for the city change“, реализиран по програма за междурегионално сътрудничество.

На срещата учениците бяха запознати с идеите за промяна и бъдещите планове, с които ще се повиши качеството на живот в малките и средните градове от Европейския съюз.  Основните цели на проекта са насочени към оптимизиране трансфера и обмен на знания и споделяне на опит чрез мрежа от градове както и ускорено приемане на нови дигитални технологии, които ще модернизират инфраструктурата и услугите на града.

БМЧК към СУ „Братя Каназиреви“ отбеляза Световния ден за борба с рака

Всяка година на 4 февруари светът отбелязва деня на борба с рака. Мотото тази година е „Равен достъп до онкологични грижи“. В Разлог членовете на БМЧК –Румен Пулин, Борислава Кутларска, Данислава Крънчева, Райна Петрова и Стефани Парева раздадоха брошури в заведения, магазини и на отделни хора по центъра и говориха с хората за това колко е важно човек да обръща внимание на здравето си.

Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота на злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените.

Добрата новина е, че около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Рискът за развитие на болестта може значително да бъде намален, ако:

 • Спрете употребата на тютюн и избягвате помещения, където можете да станете пасивни пушачи.
 • Не злоупотребявате с алкохол.
 • Избягвайте прекаленото излагане на слънце.
 • Поддържайте здравословно тегло чрез здравословно хранене и упражнявайте редовно физическа активност.
 • Редовно ходете на профилактични прегледи.