Oткрит урок на Microsoft

               На 21.12.2012г. ученици от 6.,8., 9., 10. и 12. клас на СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" – Разлог, с ръководители Росица Вълканова, Красимира Хаджиева и Жанета Тумбева, присъстваха на открит урок на Microsoft – Bulgaria в град София. Обучението се състоя в две части. В първата лекторът Снежана Иванова запозна учениците с историята на фирмата, нейното основаване и годините на създаване на значимите технологии, които познаваме и използваме днес.
            Неописуеми са емоциите, които завладяха децата по време на практическата част на урока. Те се докоснаха до най-новите изобретения в света на съвременните комуникации и забавления. Имаха възможността да работят с новата операционна система за телефони Windows Phone 7 with Mango, поиграха шах и се превъплътиха в диджеи с помощта на Microsoft Surface. Завладени от реалистичните игри с XBox с Kinect, времето отлетя много бързо, но това не им попречи да се запознаят и с образователния софтуер, който ни презентираха – Windows 8, MS Office 365 (облачни технологии) и Slade for Education.
            Вдъхновени от иновациите, учениците с радост споделяха впечатленията си на връщане от София.

Ученици участват в националната заключителна конференция по проект „Граждани“

На 19.12.2012 год. учениците от 7 „а“ клас  на СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – гр.Разлог  Яна Стойчева и Иван Влахов и класният ръководител Соня Крънчева взеха участие в заключителната конференция по проект „Граждани“ на тема „Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България: Пътна карта за развитие на гражданското образование в българското училище 2013-2015 г.“ в София.

Конференцията бе лично открита от зам.-министър Милена Дамянова и госпожа Мария Донкова, програмен директор на фондация „Пайдея“. Министър Дамянова поздрави учителите и учениците, които са работили по проекта и отбеляза, че работата на учителите и труда на учениците е истинско творчество.  Гости на конференцията бяха още представители на МОМН, експерти от Регионални инспекторати, медии и представители на всичките десет училища от страната, които работиха по различни теми на гражданското образование.

Под формата на дискусия всички учители и ученици споделиха впечатленията си от работата, трудностите и ползата от заниманията. Учениците от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“  взеха участие с видеоматериали от двете занятия „Искам да съм кмет” и „Какво означава да бъдеш съвестен гражданин?“.

 Дискусиите на конференцията се проведоха в следните панели:

 – ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИТЕ

 – ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ УЧИТЕЛ

 –  УЧИЛИЩЕТО КАТО ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ГРАЖДАНСТВО

  – УЧИЛИЩЕ И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕТО