Иновативни практики за работа с родителите

На 23 юни 2017 г. в СУ „Братя Каназиреви“ се проведе обучение на педагогическия колектив на училището. Темата „Иновативни практики за работа с родителите“ е много актуална. Обучението се проведе в рамките на международния проект „Родителски кът“, 2015-1-PL01-KA201-016992. Проектът е три годишен за стратегическо партньорство по програма Еразъм +, КД2, изпълняван от СУИЧЕ „Св Кл. Охридски“-Благоевград.

Основна цел е подобряване уменията на учителите при работа с родители и разширяване на съвместните дейности. Споделени бяха добри практики от България и Европа, публикувани в изработеното Ръководство с добри практики и указания за прилагането им. Представен бе сайта на проекта www.parentscorner.eu и част от материалите публикувани в секцията резултати от проекта (материалите са и на български език).

Предстои провеждането на конференция по темата през първия учебен срок на следващата учебна година. Всички интересуващи се от темата могат да се присъединят.

В рамките на обучението бе представена и платформата Кан академия на български език, като инструмент, с който родителите могат да стимулират и следят обучението на децата си. (bg.khanacademy.org). Българската версия се реализира от НПО „Обучениe без раници“.