СУ „Братя Каназиреви“ с допълнителни средства от МОН

5 училища в Пиринско – ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, ПМГ „Акад. Сергей Корольов” – Благоевград, СУ „Братя Каназиреви” – Разлог, ПМГ „Яне Сандански” – Гоце Делчев, профилирана гимназия „Яне Сандански” – Сандански, са сред 89-те учебни заведения в страната, които получават допълнителни средства от МОН за постигнати много добри образователни резултати. В зависимост от средните резултати, постигнати на държавните зрелостни изпити за последните пет години, училищата отличници са разпределени в 7 групи, а съгласно заповед на министъра на образованието от 13.07. т.г. е определен размерът на целевите средства за стипендии за 2017 г. по групи.

В първа група – по 25 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма след завършено основно образование, са общо 14 училища в страната, сред които и СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“. Припомняме, че със среден успех от ДЗИ 5.03 разложкото училище е на трето място в областта, а с постигнатия резултат от 5.023 е на 71-ва позиция /от близо 1000 училища/ в националната класация на МОН според матурата по български език и литература за 2017 г.

Отворено писмо

 

 ДО  ГРАЖДАНИТЕ  НА  ГРАД РАЗЛОГ

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Възмутени от недоброжелателните коментари на някои от съгражданите ни по повод ремонтните дейности в СУ“Бр.Каназиреви“,  решихме да изложим становището си по този въпрос.

Нашето училище е със  100- годишна история и в него се обучават най-успелите ученици от града и региона. Училището е институция, в която съжителстват интелект, дух, всеотдайност, благодарение на които възпитаваме бъдещите граждани на България. Как ще стане това, ако:

  • покривите на сградата текат;
  • имате басейн, а нямате пари да го напълните с топла вода;
  • фасадата е „изпъстрена“ с нецензурни надписи;
  • стените са напукани и …..?

Ние – учители и ученици – заслужаваме да работим най-малкото в нормални условия заради невидимия изнурителен и благороден труд, който полагаме.

Благодарим на Кмета на Община Разлог, който е оценил това и е положил максимални усилия проектът да бъде спечелен и изпълнен!

Благодарим на екипа с ръководител инж.Ваня Илиева за денонощните усилия, вложени в разработването на проект  „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр.Разлог – сгради на образователната инфраструктура“, за да бъде одобрен и финансиран с европейски средства!

Благодарим на онези наши съграждани, които оценяват и приветстват всички усилия, за да се обновява и облагородява градът!

Училището, което е на всички ни, заслужава да бъде обгрижвано като роден дом заради успехите, които постига!

И ако през 1917 г. първата сграда на  Разложката гимназията е построена с дарението на благодетелите братя Петър и Иван Каназиреви, то днес има граждани, които се възмущават от предоставените европейски средства за училището.

ОТ КОЛЕКТИВА, ОТ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ
НА СУ“БРАТЯ КАНАЗИРЕВИ“, ГР.РАЗЛОГ

Иновативни практики за работа с родителите

На 23 юни 2017 г. в СУ „Братя Каназиреви“ се проведе обучение на педагогическия колектив на училището. Темата „Иновативни практики за работа с родителите“ е много актуална. Обучението се проведе в рамките на международния проект „Родителски кът“, 2015-1-PL01-KA201-016992. Проектът е три годишен за стратегическо партньорство по програма Еразъм +, КД2, изпълняван от СУИЧЕ „Св Кл. Охридски“-Благоевград.

Основна цел е подобряване уменията на учителите при работа с родители и разширяване на съвместните дейности. Споделени бяха добри практики от България и Европа, публикувани в изработеното Ръководство с добри практики и указания за прилагането им. Представен бе сайта на проекта www.parentscorner.eu и част от материалите публикувани в секцията резултати от проекта (материалите са и на български език).

Предстои провеждането на конференция по темата през първия учебен срок на следващата учебна година. Всички интересуващи се от темата могат да се присъединят.

В рамките на обучението бе представена и платформата Кан академия на български език, като инструмент, с който родителите могат да стимулират и следят обучението на децата си. (bg.khanacademy.org). Българската версия се реализира от НПО „Обучениe без раници“.

Поздравления за учениците от 9 “а“ клас

Каква по-голяма награда за учениците от участието им в конкурси и състезания от моралното удовлетворение, че техния труд е оценен напълно и е на първо място!

Учениците от 9“а“ клас имаха възможността да се включат в националния конкурс, посветен на Златния век и времето на управлението на цар Симеон Велики, организиран от Частно училище „Цар Симеон Велики“, Мминистерство на образованието и фондация „Българска памет“. Като цяло конкурсът „Към Златния век“ беше адресиран до учениците от прогимназия и гимназия от всички български училища в страната и чужбина, като сред целите му бяха не само връщане назад към миналото на българската държавност, но и визионерски поглед за нашето бъдеще като народ в европейското семейство и в света.

Учениците се включиха с филм, посветен на Златния век, съчетаващ едновременно исторически разказ, сърдечно послание, отправено към самия владетел и кратка театрална постановка.  В ролята на цар Симеон влезе Ивайло Стоянчев, негова съпруга бе Мария Коцакова, а свитата – Маргарита Дюлгерова, Михаела Борисова и Яна Михайлова. Посланието към цар Симеон бе изпратено от Стефания Дърпатова и Кристина Копанарова. Режисьор на филма и основно техническо лице бе Иван Тумбев от 10“в“ клас.

Награждаването бе проведено в двора на ротондата „Св. Георги“ в София като представители на 9“а“ клас получиха грамота, книги и интересен и нетрадиционен подарък – дрон, с който да продължат да творят. След церемонията всички наградени посетиха Гербовата зала на Президентство на Република България, където видяха в оригинал „Цар Симеон“ на Д. Гюдженов, а след това се докоснаха до наследството на президентската институция в Библиотеката на институцията. Цялата група посети и църквата „Св. София“, паметника на незнайния войн и катедралния храм „Св. Александър Невски“.

Учителите от нашето училище на поредната си квалификация

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ Плутарх

Учителите от нашето училище преминаха отново през квалификационен курс на тема „Справяне с агресивното поведение на учениците“, което бе проведено във Вонеща вода в началото на месец юни. Лектор на обучението бе доц. Емилия Евгениева от Фондация „Европартньори 2007“, която за пореден път успя да накара учителите да мислят и да отстояват позиции по време на дискусиите.

Като цяло обучението бе свързано със запознаване с принципите за стимулиране на самопознанието и самопомощта на педагогическите кадри, както и овладяване и усъвършенстване на уменията за хармонизиране на връзката “индивид – среда” и  комплексно развитие на емоционалната интелигентност и груповата съгласуваност .Методистката успя да покаже на учителите, че всичко може да се реализира посредством интерактивни методи и техники – дискусии, ролеви игри (симулационни и ситуационни), работа в група, обсъждане на казуси, анализ на текстов или видео материал. В края на семинарното занятие учителите отчетоха факта, че чрез осмисляне на теоретичните познания, ще може да се усъвършенстват практическите умения за справяне със стреса както с учениците, така и в работната среда.

В края на ползотворния уикенд всички посетиха старопрестолния град Велико Търново и се разходиха на вечните исторически обекти като църквата „Св. 40 мъченици“, крепостта „Царевец“, Регионален исторически музей „Учредително събрание“ и пазаруваха сувенири от Самоводската чаршия.

 

Ученичка от СУ „Братя Каназиреви” – Разлог с първо място в конкурс на фондация „Българска памет”

Единадесетокласничката Елена Мекушина за втори път участва в конкурс на фондацията на господин Милен Врабевски и безапелационно спечели първо място с есето си на тема: Предприемачите- мечтателите на 21-ви век в 1000 думи”. След като през есента на 2016 г. тя взе участие в Националната младежка конференция във Варна, сега ученичката от Разложката гимназия е в столицата, където от  5 до 9 юни се провежда младежки обмен на тема: „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица“. Събитието се организира от Фондация „Българска памет” и е съфинансирано по програма „Еразъм+“ на ЕС, Ключова дейност  1 „Образователна мобилност за граждани“. Участниците са близо 50 младежи, на възраст между 15 и 24г., от Република България, Република Сърбия и Република Молдова.

Чрез изпълнението на петдневния обмен Фондацията цели да постигне  намаляване процента на преждевременно напускащите училище младежи, да предостави възможност за обмен на идеи на младежи от Югоизточна Европа, да популяризира неформалното обучение сред младите, както и да подкрепи предприемаческия дух и комуникационните умения на младите с различни институции.

В рамките на едноседмичния обмен се провеждат редица срещи с успели личности и предприемачи – Доброслав Димитров, съосновател на „Империя Онлайн” ООД , Бойко Благоев – ръководител отдел „Информация и комуникация” в представителството на Европейската комисия в България, Диана Аладжова – председател на „Обединени идеи за България” и мн. други.

„Елена е изключително креативна и инициативна, мисли бързо и различно, а в писането на есета е винаги нестандартна и провокативна.” – споделя за нея преподавателят й по БЕЛ  Л. Джолева и допълва, че първото място на Елена не е случайно, а заслужено признание за новаторските  й идеи.

Ученици на Разложката гимназия се прибраха с медали от Видин и Банско

Възпитаничките на треньора Иван Копанаров завоюваха бронзовите медали на финалите по волейбол при девойките VІІІ-Х клас на 33-те държавни Ученически игри. В надпреварата, която се проведе във Видин, участваха най-добрите 10 отбора от страната. Състезанието се организира по правила, утвърдени от Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. В оспорван мач талантливите девойки от Разлог победиха отбора на Добрич с 3:2 гейма и си тръгнаха с купа и бронзови медали. Освен с бронза, Християна Боздева от ІХа клас се окичи и с приза „Мис ученически игри”.

В същото време групата на Жанета Прешелкова по проекта „Твоят час” обра част от медалите на проведения в Банско ежегоден турнир по тенис на маса, организиран от Ротари клуб Банско-Разлог. Учениците на СУ „Братя Каназиреви” грабнаха купата за Второто място в отборната надпревара в условията на ожесточена конкуренция с над 10 училища от областта. Емил Саев от ІХб клас спечели златния медал в индивидуалните състезания за своята възрастова група, а веднага след него със среброто се нареди Михаела Борисова от ІХа клас. Сребърен медал завоюва и Станислав Ганджов от VІІІа клас. В тазгодишната надпревара се включиха над 80 деца от общините Банско, Разлог, Белица и Гоце Делчев.

Успехите си учениците посвещават на 100-годишнината на Разложката гимназия и доказват, че са сред най-добрите не само в ученето, но и в спорта.

Лили Сланчева – с поощрителна награда от IV Национален литературен конкурс

„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Отново повод за гордост в нашето училище! Лилия  Сланчева от X „а“ клас на Средно училище „Братя Каназиреви“, град Разлог спечели поощрителна награда в IV Национален литературен конкурс, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество“Алеф“, град Бургас. Лили успя да се пребори с повече от 190 есета на ученици от цяла България и да покаже своето виждане за живота.

Ето и интервюто, което проведе Ученическия парламент с Лилия Сланчева.

Лили, разкажи ни повече за себе си?

Казвам се Лилия Сланчева и съм на 17 години. Ученичка съм в 10“а“ клас- Чуждоезиков профил на СУ“Братя Каназиреви“ гр. Разлог. Любимите ми предмети са английски и немски, но също така са ми интересни и предметите биология и химия.

Какви са твоите хобита? Какво обичаш да правиш през свободното си време?

През свободното си време слушам музика или излизам с приятели навън. Но аз имам и любими хобита – през зимата обичам да карам ски, а през лятото да плувам. Също обичам да спортувам във фитнес залата и да пътешествам.

Колко често участваш в конкурси?

Всъщност, не участвам много често. Зависи от темата на конкурса. Ако ми допадне и е интересен замисълът, без колебание решавам да участвам. Също така и когато имам възможност и свободно време.

От къде разбра за за този конкурс, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“?

 Разбрах благодарение на г-жа Крънчева – моят преподавател по история и английски език. Тя ме окуражи, каза ми да си пробвам силите, без да се притеснявам от резултата. Г-жа Крънчева повярва в мен и наистина моето есе се класира сред двадесетте най-добри.

Как се вдъхновяваш да пишеш?

Съревнованието ме вдъхновява, за да видя на какво ниво съм спрямо останалите ученици. Това ме стимулира да подобря своите знания и умения.

Какво би посъветвала своите съученици, за да са поинициативни в такива конкурси?

Да не се страхуват и да участват в такива конкурси, да бъдат по-борбени и уверени в себе си, защото няма да разберат какво могат да постигнат, ако не опитат.

Разкажи с няколко думи за есето.

 Темата на есето е истинският свят-това, което ще създадем. В него съм изразила своето мнение, че ние създаваме света, в който искаме да живеем. Споделих какъв е моят свят. Той е съвкупност от мечти и цели, но в моя свят не всичко е розово и не всичко е добро. Посочих истинската действителност, в която се намира България. Като например падението на поколението, но никой не може да каже на другия какво да прави. Ние сами носим отговорност за действията си. В есето още споменах и за Шимон Перес- един от най-големите политици на Израел, който 30 години е посветил на изкачване до върха и е водил изреаелската държава към развитие и просперитет.

Благодарим на Лилия Сланчева!

Mладежки обмен по проект „ДемокрАктив“

В младежкия обмен по проект „ДемокрАктив“ по програма Еразъм+, КД1, който се проведе в Атина, Република Гърция, се включиха  учениците от 11-б кл. Росица Тончева, Вера Бангеева, Валентин Дренков, Даниел Бастунов, водени от преподавателките д-р Катя Бранкова и Кинка Пенджакова.

Младите хора имаха възможност да срещнат чудесни хора от девет различни страни, да придобият знания по въпроси, свързани с демокрацията, активното гражданство и ЕС, какво означава “директна демокрация”, какво прави демокрацията истинска. Забавлявайки се, обогатиха знанията си за други култури.

Всички участници представиха предложенията, които искат да отправят към Европарламента, за да променят или приложат нови законодателни решения по въпроси като възобновяемата енергия, младежко представителство в парламентарните институции, бежанците, качеството на продуктите, толерантността, хората с увреждания и не на последно място удължаването на уикенда!

Младите хора разбраха какво озвачава да бъдеш активен гражданин. Чрез ролева игра представиха европейските институции като човешко тяло, което има сърце за емоционалност, мозък за рационалност, уши, които да слушат внимателно и да обръщат внимание на детайлите, краката и ръцете, за да бъдат активни.

Чрез театрален етюд и рисунки показаха по две предимства и два недостатъка на пряката демокрация.

Участваха в интересна ситуационна игра – “Cityland”, насочена към прилагане на практика на наученото. Всяка група получи описание на неизвестна страна – политическа система, икономическо състояние, социални проблеми. Те определиха формата на държавно управление, съставиха правителство, определиха приоритетите в политиката на страната, изработиха национален флаг, предложиха решение на основните проблеми.

Младите хора създадоха викторини за Европейския съюз, които споделиха със своите приятели в социалната мрежа, а те отговориха на въпросите.

Част от ролевите игри бяха проведени на плажа – интересно предизвикателство за всички участници.

Оценката беше една от най-важните части на проекта и направихме това чрез групова дискусия. Снимки и впечатления бяха споделени във Фейсбук страницата по проекта.  Координаторите на проекта създадоха и сайт.

Организирахме собствена Евровизия по време на младежкия обмен. Всеки отбор представи организацията и страната си чрез традиционна национална кухня, танци и песни в рамките на национална вечер. Всички танцувахме традиционни танци и се забавлявахме.

Нашите ученици показаха, че имат много добри познания по английски език. Работихме на групи в международен екип. Всеки участник имаше възможност да изрази мнение, да аргументира тезата си, да обясни позицията си.

Ето впечатления на участниците в обмена:

Даниел Бастунов – „Проектът “DemocrActive” е нещо, което няма да забравя. За мен това беше възможност да се срещна с много нови хора. Всички бяха приятелски настроени и ми беше много приятно да общувам с тях. Организаторите се бяха постарали и направиха престоя ни много спокоен. За дните, прекарани в Гърция опознах различно култури, обогатих знанията си за демокрацията и взимането на решения, създадох нови приятелства“.

Валентин Дренков – „Проектът бе една уникална възможност за мен да се запозная с нови хора, да опозная техните култури и нрави. Всички бяха невероятни, изпълнени с добри чувства и емоции. Що се отнася до организаторите и програмата – всичко си бе на мястото. Радвам се, че участвах в този младежки обмен!“

Благодарим на невероятния екип на NGO CIVIS Plus, Атина от все сърце за уникалното преживяване.

Ученическият парламент награди своите таланти

Ученическият парламент към Средно училище „Братя Каназиреви“ награди всички ученици от 1 до 12 клас, които взеха участие в обявения конкурс на тема „Моето училище“.

Учениците се трудиха над рисунки, есета, послания и стихотворения и доказаха, че талантите трябва да се развиват. Комисия в състав Ина Манафова / председател на Ученическия парламент/, Божидар Димитров, Янка Илиева и Петър Кръстев оцениха всички творби и споделиха, че работата им е била наистина трудна, защото са се докоснали до съкровените послания на своите съученици и са видели в тях истинска признателност и благодарност към двамата братя Петър и Иван Каназиреви, които са патрон на Разложката гимназия.

Най-малките участници Велина Граматикова и Християна Найденова от 2“а“ клас участваха с рисунки, както и Алисия Цикова и Иван Пъдарски от пети клас, всички посветили своите рисунки на Разложката гимназия. В категорията с рисунки участваха още и Маргарита Дюлгерова от 9“а“ клас и Димитър Гогов от 10“в“ клас.

Сред участниците с есета и послания най-вълнуващо се представиха следните ученици: Амира Джамбазка, Данислава Крънчва и Мария Бангеева от 5“а“ клас,  Маргарита Дюлгерова от 9“а“ клас, Мартина Дръдалова от 11“а“ клас, Радина Елчинова, Костадин Цуцуманов и Любомир Гърков от 10“в“ клас, Лилия Сланчева и Гергана Попова от 10“а“ клас. Със стихотворения се представиха Мариана Прешелкова от 7“б“ клас, Мария Лазарова от 10“а“ клас съвместно с Георги Докин от 11“а“ клас и Иван Влахов от 11“а“ клас.

На церемонията по награждаването участниците получиха грамоти за участие, което ще обогати ученическото им портфолио, както и книги от българската класика, за да се вдъхновяват и да продължават да творят. Материалните награди бяха закупени с помощта на родители и фирми от района – ЕТ“ Димитър Докин – Рени“, Мария Иванова Захова, ЕТ „Бориса – Надежда Елчинова“, „Ем Ви Комерс“ ООД, Иво Елчинов, за което Ученическият парламент изказва огромно благодарност.