До учениците, родителите и педагогичвските специалисти

30 март 2020 г. 

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През последните седмици поставихме образователната система при условията на изключителна екстремност. Наложи се да тестваме способността ѝ да бъде иновативна, креативна и преди всичко отговорна. Всички прилагани педагогически методи и похвати бяха подложени на непрекъснато изпитание и преосмисляне. За всички нас това беше нещо неочаквано, непознато и безкрайно провокативно. Поставени при тези безпрецедентни обстоятелства ние педагогическите специалисти намерихми сили и превъзмогнахме себе си, загърбихме традиционното и започнахме в движение едновременно да усвояваме и да прилагаме нови, иновативни форми и похвати. 

Всичко това обаче трябва да признаем, че беше невъзможно да се случи без подкрепата на Вас – родителите. Вие сте тези, които ни се доверихте и ни пуснахте да влезем в домовете Ви, да Ви видим по „пижами“… Вие повярвахте в нас, обучавахте се заедно с нас и направихте всичко възможно децата Ви да овладяват учебното съдържание, да формират нови знания, да придобиват умения и компетентности…

Сега повече от всякога сме убедени, че без подкрепата, доверието и съдействието на родителите образователната система не може да постигне целите си – да формира пълноценни, мотивирани, последователни, отговорни и уверени в утрешния ден личности.

Всичко това, което ни се случва, определено ни прави по-силни, по-задружни, по-истински и по-човечни. А децата ни, повярвайте, виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден те научават един от най-важните уроци в живота „Как хората обединени преодоляват страха и постигат „каузи“.

В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание ние сме на път да сбъднем една отдавнашна мечта, връзката учител-ученик-родител да бъде постигната и да се превърне в триединство, във взаимно разбиране и взаимопомощ.

Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да поддържат връзката си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Продължаваме да апелираме и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва искрените си благодарности за това, че ни подкрепихте и ни се доверихте в тази тежка ситуация, че въпреки всичко и заради всичко загърбихте стереотипите си. И най-вече Ви благодарим, за това, че сме заедно и обединени ще успеем!

Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – децата ни!

 

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

В дните на безпрецедентно извънредно положение в страната ни и в света, за пореден път доказваме, че можем и успяваме когато сме единни – учители, родители и ученици. Вие, уважаеми колеги учители и директори, потвърдихте с делата си своята готовност да направите и невъзможното в полза на учениците. Сега обаче отговорността ни към обществото определено е още по-голяма и трябва да оправдаем доверието на държавата. Затова участието ни в електронното обучение е недопустимо да бъде просто симулация и имитиране. Времето ще разкрие всяка преструвка, привидност и прикритост, а обществото няма да ни прости подобно лицемерие. Необходимо е с усилията и резултатите си да убедим обществеността, че правим и невъзможното, за да изпълняваме задълженията си, макар и в различна, безпрецедентна обстановка. Това ни изправя пред задачата да направим дистанционното обучение още по-пълноценно и резултатно.

Считаме, че всички педагогически специалисти имат потенциала, възможностите и времето да се приспособят към по-ефективни електронни платформи, като се запознаят с възможностите им чрез достъпните в интернет пространството инструкции и чрез квалификация с подкрепата на вече по-напредналите си колеги. За подобряване на качеството на обучението в електронна среда препоръчваме учителите поетапно да преминат към използването на ресурсите на Microsoft Times, Google Class Room и други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената национална електронна библиотеката на учителите, да продължат работата си на мисионери на знанието в дигиталното измерение. Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците.

Благодарим Ви за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта. В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител. Стремим се с всичките си възможни ресурси да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.

  След дните на търсене и вземане на бързи решения, след направения анализ на изминалия период, намираме за необходимо да Ви обърнем внимание, че практиката за преподаване в отворени и затворени групи през социалните мрежи като фейсбук е свързано и с редица опасности – изтичане на лични данни на учениците и продуктово позициониране. Освен това работата в социалните мрежи е с ниска образователна ефективност. Дистанционното обучение ще продължи поне до 13 април 2020 година.    

Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден перио!.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

 

 

 

 

 

 

 

Препоръки към родителите

Препоръки към родителите на СУ „Братя  Петър и Иван Каназиреви”
във връзка с реализацията на дистанционното обучение
в периода 16.03.2020 г. до неговото приключване

Уважаеми родители,

Във връзка със световната пандемия от корона вирус COVID 19и обявеното извънредно положение в страната, с решение от 13.03.2020 година на Народното събрание, министърът на здравеопазването прекрати присъствената форма на обучение във всички училища в България и се въведе дистанционен режим на обучение. В тази връзка имаме следните препоръки за осъществяване на ефективен учебен процес:

 1. За всички нас, учители, ученици и родители, процесът на организиране и провеждане на дистанционен режим на обучение е съвсем нов и непознат начин на работа. Затова Вие като родители е редно да бъдете търпеливи и търпими в максимална степен както към нас, учителите, така и към Вашите деца. Лутане из платформи неминуемо има, поне в първата една-две седмици, докато всички ние свикнем и овладеем новостите. Постепенно се преминава към използването на платформата Microsoft Teams, за която получихте потребителски имена и пароли от класните ръководители миналата седмица. Задължително е да активирате профилите си там за успешното преминаване на всички учители към нея. Същото важи и за профилите в Школо.
 2. Опитайте се да бъдете максимално близко до Вашите деца, наблюдавайте техните онлайн сесии, следете изпълнението на поставените асинхронни задачи и проекти. Важно е да се информират учениците, че никой няма правото да заглушава учителите по време на онлайн сесиията,използвайвки възможностите на платформите. В случай на заглушаване на учителя, той е в правотода прекрати провеждането на учебния час.
 3. Станете приятел с детето си във виртуалния свят – направете регистрация в ползваните/достъпваните от него електронни дискусионни групи, социалните мрежи, чат програми, които представляват форум за обмен на знания, информация, видеоклипчета, снимки, дискусии, създаване на нови запознанства и др. Това ще даде възможност да имате пряк поглед върху поведението на детето Ви в мрежата.
 4. Инсталирайте програма за родителски контрол – програмата за родителски контрол ще Ви предостави възможност да ограничете достъпа на децата до сайтове с неподходящо съдържание, да наложите времеви рестрикции за ползване на компютъра, да блокирате ползването на определени програми и др.под.
 5. Поставете компютъра в обща стая/помещение.Поставянето на компютъра в общо помещение ще Ви даде възможност да станете „страничен” и „недосаждащ” свидетел на посещаваните интернет страници от детето, както и на всички извършени от него посещения, действия, дискусии и т.н. поне за периода от време, през който сте заедно.
 6. Наложете правила за безопасно ползване на Интернет и следете за тяхното стриктно спазване.
 7. Създайте потребителския профил на детето си на компютъра вкъщи. Децата трябва да имат собствени акаунти. Това е много ефикасен начин за контрол на дейността им в интернет. И още нещо: администратор на домашния компютър трябва задължително да бъде възрастен човек. Акаунтът на детето задължително трябва да бъде без или с ограничени администраторски права.
 8. Не се притеснявайте за оценяването на Вашите деца и предстоящите изпити в 4 и 7 клас. Ако те следват инструкциите и редовно посещават учебните занятия, провеждани от техните учители и изпълняват поставените задачи, нямате причина за притесненията. Към момента разпоредбите са да се въздържаме от поставяне на оценки, но сме длъжни да ви даваме обратна връзка. В случай на нужда от такава, а тя не ви е дадена, потърсете я от учителите на Вашето дете.
 9. Непосещаването на онлайн сесии, неизпълнението на задачи от учениците е предпоставка за организирането на лятна допълнителна работа с тях и е лична отговорност на всеки родител и ученик!
 10. При каквито и да е въпроси се обръщайте към класните ръководители на децата си.Те са хората, които най-добре ги познават и ще се справят успешно с техните нужди и потребности в областта на учебния процес. Свързвайте се с тях чрез официалния канал за комуникация, а именно чрез електронния дневник в Школо. В случай че не получите писмен отговор до 24 часа от класния ръководител, потърсете го по телефон. Много е вероятно да е пропуснал съобщението в ел. дневник.
 11. Посъветвайте и децата си да се обръщат към учителите и класните ръководители отново през официалния канал за комуникация.
 12. Не подценявайте нито един от учебните предмети по учебен план на детето Ви. Всеки един учебен предмет е важен за умственото, физическото, емоционалното и нравствено развитие на децата. Не забравяйте, че всеки учител в момента дава всичко от себе си и следи изпълнението на задачите от всеки един ученик.
 13. След приключване на учебните занятия за съответния ден е от изключителна важност детето Ви да НЕ бъде пред компютър или друг видео дисплей. Нека играе, чете книга, гледа телевизия. Но в никакъв случай да не бъде обвързано с дигитално устройство или компютър. Важно е да се спазва хигиена на зрението, за да се съхрани нормалното здравословно състояние на очите на децата. Доказано е, че продължителното стоене пред дисплей уврежда зрението.
 14. Не забравяйте и личната хигиена на децата – важно е редовното миене на ръцете със сапун, поне 20 пъти дневно и спазване на всички мерки на здравните власти – качени са на сайта на училището ни.
 15. Ако не сте си вкъщи през деня, инструктирайте децата си да не излизат навън, да не се разхождат по паркове, градинки и училищни дворове – важно е и пред тях да покажем, че сме съвестни и изпълняваме правилата.
 16. Ако не сте си вкъщи през деня, инструктирайте децата си да не отварят входната врата на апартамента/къщата и да не пускат никого в дома Ви, независимо от причината. Регистрирани са много случаи на обири, изпозвайки измамни методи за нахлуване в домовете,където е проучено, че има деца, които са сами.
 17. Когато се приберете вкъщи, в случай че не работите от дома си, поискайте от Вашето дете да Ви даде пълна информация – как е минал учебният ден, какво са правили по предмети и какви задачи са възложени, какво е направено и какво остава да се изпълни и кога е срокът за изпълнение. Това показва ангажираност към детето и неговата работа и то се чувства оценено.
 18. В случай на възникнал проблем, недоразумение с учители, моля обръщайте се първо към учителя, после при нужда към класния ръководител или заместник-директор и най-накрая, в случай на необходимост, към директора на училището.
 19. Следете чатовете на децата в социалните мрежи, вайбър, инстаграм. Вече има доказани случаи на кибертормоз от деца към деца. Предвид деликатната възраст на учениците, особено от 5-7 клас, е възможно това да се случи без дори самите те да го въприемат сериозно. Понякога правят неща за забавление и игра, без да знаят какви правила нарушават. В тази връзка поговорете с тях и им обяснете кое поведение в интернет е приемливо и кое не.
 20. Не подценявайте никакви факти и обстоятелства, които Ви споделят децата в тази особена за всички ситуация. Всичко споделено е важно и може да е знак за някакъв проблем.
 21. Ако сметнете за необходимо може да препоръчате на децата си да гледат телевизионните уроци по БНТ 2 и БНТ 4. Може да са им полезни.
 22. Разговаряйте с децата си и им обяснете, че ситуацията, в която се намираме е в световен мащаб, че само чрез спазване на правила и задължения можем да се преборим. Също така ги подгответе, че дистанционният режим със сигурност продължава до 12 април 2020 година, а при необходимост и след тази дата.
 23. В случай на нужда от осигуряване на техникасе обърнете към директора на училището. Има налична служебна техника от комютърните кабинети, която може да Ви бъде предоставена за провеждане на обучението за времето на дистанцинния му режим. Не се притеснявайте да поискате! Ако можем да помогнем, сме насреща!
 24. Ако имате някакви сериозни битови затруднения, свързани с отглеждането на децата Ви по време на извънредното положение, също може да потърсите директора на училището. При възможност ще Ви помогнем, не се притеснявайте да споделите!

Ние, учителите заставаме до Вас и смятаме, че заедно ще можем да се справим в тежката за страната ни ситуация. Вярваме, че към момента успяваме на едно добро ниво, но това се случва, защото сме заедно за Вашите деца – родители и учители.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

Педагогическият екип на СУ „Брaтя Петър и Иван Каназиреви“

Дните до 12 април ще са неприсъствени в училище

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

От 30.03.2020 г. (понеделник)  провеждането на обучението от разстояние в електронна среда чрез платформата на Microsoft  Teams    в СУ “  Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог ще  се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните часове за II срок на учебната 2019/2020 година при следния времеви график:

I. Начален етап – 2. клас

1 час – 8:30  – 8:50
2 час – 9:00 –  9:20
3 час – 9:30 – 9:50
ПОЧИВКА 9:50 – 10:30
4 час – 10:30 – 10:50
5 час- 11:00 – 11.20

II. Прогимназиален и гимназиален етап 

1. час 8:30 – 9:00
2. час 9:10 – 9:40
3. час 9:50 – 10:20
ПОЧИВКА – 10.20 – 10.50
4. час 10:50 – 11:20
5. час 11:30 – 12:00
6. час 12:10 – 12:40
7. час 12:50 – 13:20

 

До родителите на ученици от област Благоевград

Регионално управление на образованието –  Благоевград

Уважаеми родители,

През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предизвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по който живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.

Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването на тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционното обучение не можеше да стартира, особено при по-малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация  и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по-малко големи усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите, за да могат Вашите деца да участват в структурирани образователни дейности и да усвоят възможно най-голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционното обучение не е и не може да бъде алтернатива на традиционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условията на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електронното обучение може да развие в немалка степен качества като самостоятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.

Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електронното обучение!

От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушват в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на ограниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло за всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!

До родителите на ученици от област Благоевград

Регионално управление на образованието –  Благоевград

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Само тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценното прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 • Насърчавайте детето да бъде активно;
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
 • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

До учениците, родителите и педагогическите специалисти от област Благоевград

Регионално управление на образованието –  Благоевград

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Благоевград, Ви уведомява, че учебният процес във всички образователни институции на територията на област Благоевград се прекратява до 29.03.2020 г.

От понеделник 16.03.2020 г. във всички училища започва обучение от разстояние в  електронна среда.

Времето, което за съжаление обстоятелствата налагат да прекарате вкъщи, е изключително важно и наложително да използвате за продължаване процеса на обучение и образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще организират от разстояние в електронна среда. Бъдете съзнателни, отговорни и мотивирано поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с подкрепата на учителите и самостоятелно.

Изключително важно и задължително е да ограничите максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Падагогическите специалисти ще направят всичко необходимо да поддържат връзка с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н.

Като отговорни граждани е наложително да следите за здравословното състояние на Вашите деца. Осигурете им лични предпазни дезинфекционни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с обучителните материали, предоставени им по различни канали от техните учители в рамките на обучение от разстояние в електронна среда. От изключителна важност е да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора.

 УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Разчитаме, че Всяко училище отговорно, като се съобрази със специфичните условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, ще разработи работещ комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците.

Призоваваме Ви:

 • * да насърчавате родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети;
 • * да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
 • * да използвате максимално технологичните възможности (електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи) за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите, учителите, персонала на училището;
 • * постепенно да разработите и въведете нестандартна методика и внедряване на иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

 Учителите по учебните предмети да преосмислят учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаване и усвояване до края на учебната година.

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!