СУ „Братя Каназиреви“ черпи опит от Хуманитарната гимназия във Варна

Представители на Разложката гимназия се включиха в научна фолклорна експедиция, организирана от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна. Те посетиха самобитното село Аспарухово, което се намира в подножието на Стара планина, на прохода между северната и южната ѝ част, означен от уникалния природен феномен Чудните скали. Там гостите от Разлог се запознаха с работата по проекта „Аспарухово-бъдеще за фолклорния свят”, създаден по идея на преподавателката по фолклор и митология Елеонора Николова. Целта на инициативата е възпитаването на културна памет у младите хора,  за да изпълнят мисията си – да я съхранят за бъдещето.

Проектът се реализира за единадесета поредна година. Учениците  имат възможност да живеят в селото и да работят в екип, проучвайки на терен културата на Аспарухово. Те овладяват занаятчийски умения – тъкат рогозка от царевична шума и правят ръченик – кърпа за глава (елемент от народната носия), работят с местния грънчар, учат се да ходят за вода до извора с менци, с нея да месят хляб. Участниците разучават местните обичаи и ги възпроизвеждат. Те се срещат с местните хора, разговарят с тях и записват родовата им история, анализират събрания архив и изготвят различни видове презентации. Прекият досег на ученици и преподаватели с българската фолклорна култура ги убеждават в нейната неповторима ценност и мотивира интереса им към допълнителни изследователски дейности. 

По време на посещението домакините в лицето на Елеонора Николова, Адреяна Янкова и Марияна Момчева представиха  интегриран урок по история, география и литература. Новите реалности извеждат на преден план значението на географското знание, което заема определено място в общото образование на младия човек и е важна част от неговата обща култура. Адрияна Янкова, преподавател по география и икономика, показа как се съчетават иновациите със запазилите своята стойност традиции в обучението по география.

Екипът на Разложката гимназия в състав Мариана Попадийна, Росица Кирева, Красимира Хаджиева, Росица Вълканова, Иван Копанаров, Светослав Василев и дванадесетокласничките Яна Михайлова и Ралица Юрукова се върнаха  доволни и щастливи от преживяното в Аспарухово. Те представиха пред колегите впечатленията си от уникалния проект и атрактивните събития, на които са били свидетели. Посещението във Варна бе част от дейностите по Национална програма  „Иновации в действие”, по която гимназията работи.