Владеенето на чужди езици е портал към мъдростта

На 10.05. в малката зала на читалище”15-ти септември”, гр. Разлог се проведе фестивал на английския език, организиран от методическото обединение по чужди езици към СОУ „Братя Каназиреви”. Същият се проведе под мотото: „Владеенето на чужди езици е портал към мъдростта” и беше посветен на 95-годишнина от основаването на Разложката гимназия.      

С желание и ентусиазъм учениците от 2. до 12. клас показаха своите умения и таланти, използвайки с лекота английски език. Вечерта започна с представяне на факти и информация за историята на езика и англоговорящите народи и продължи със забавна викторина, драматизации и скечове. Особено впечатляващи бяха поздравителните писма, изпратени от бивши възпитаници на гимназията, успешно реализирали се в страната и чужбина.              

Участниците във фестивала за пореден път доказаха, че въпреки че училището не е езикова гимназия, то не отстъпва по нищо на езиковите гимназии от областта.

„Историята е полезна, не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето“ Жан Батист Сей

          Състезание по история и цивилизация между пети и шести клас на СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр.Разлог привлече родители, учители и ученици в Читалището в Разлог, организирано от учителя по история и цивилизация Соня Крънчева. То е поредната изява на възпитаниците на гимназията послучай 95 години от създаването на Разложката гимназия. Гости на състезанието бяха кметът на град Разлог и Община Разлог инж. Красимир Герчев, директорът на училището госпожа Мариана Попадийна, бивши и настоящи учители, родители.

          Състезанието започна с представяне на проектна извънкласна дейност на 9”в” клас под надслов „Нашето училище – минало и настояще”, където учениците представиха родословното дърво на двамата братя Петър и Иван Каназиреви, история на училището през годините, представено от Иван Атанасов, Анита Мехомийска и Йоана Икономова, резултатите от проведена анкета сред деветите класове,представени от Елена Караджова и Елена Загорчина, есета на учениците за любимия предмет – от Владимир Боянов за математиката и Хатидже Тупева с разсъждения за училището, проведени интервюта с бивши учители и директор в училището от Надежда Бозова, Анастас Хаджиев, Илиян Полежанов и Ваня Маркова, със самия кмет на града, който е също възпитаник на Разложката гимназия.

          Във втората част на представянето борбата между различните отбори / отбор „Цар Калоян”, отбор „Цар Симеон”, „ Паисий Хилендарски” и „Васил Левски”беше оспорвана. Участниците се състезаваха в пет кръга, като работеха с личности, важни дати и събития от българска средновековна, възрожденска и нова история, посториха линия на времето, анализираха исторически извори. Журито се състоеше от преподавателя по история Соня Крънчева, учениците от 9 клас – Михаил Хаджиев и Хатидже Тупева, и завършващите дванадесетокласници – Милена Прешелкова и Атанас Атанасов. Те определиха чрез своите оценки в точки и победителите в състезанието – за пети клас с резултат 74 точки отбор „Цар Симеон”, представен от Симона Прешелкова, Мария Захова, Петя Чилева, Божидар Димитров, Георги Василев и Петър Дурев. От шестокласниците и двата отбора спечелиха първото място с равен резултат – 61 точки. Всички ученици бяха поздравени от директора на училището и кмета на Община Разлог и получиха грамоти за участие и награди, осигурени от предаването „Сите българи заедно”.

еТwinning в модерното европейско училище

          На 27 април Разлог  беше домакин на  обучение на мениджъри в сферата на образованието по програма eTwinning на тема "еТwinning в модерното европейско училище". То беше организирано от ЦРЧР и РИО-Благоевград. Приоритет на ЕК по образование за 2012 е  обучението на инспектори и директори по програма  eTwinning.

          Приветствие към участните отправи директора на ЦРЧР г-н Митко Шалев, които откри събитието. Присъстваха 50 директори от общините Разлог, Банско, Якоруда, Белица и представители на местната власт от четирите общини. Събитието бе отразено в местната преса.

         На мениджърите в областта на образованието бе предоставена възможност за обучение по програма „ Учене през целия живот” и в частност по подпрограма eTwinning. Г-н Ясен Спасов, експерт в ЦРЧР представи основните приоритети на Стратегия Европа 2020.

         

Лекторите г-жа Емилия Йорданова, дириктор на ПГТ – Разлог и г-н Георги Тренчев, директор на НУ „Яне Сандански” – Разлог,   споделиха  опит от участие в семинари за професионална квалификация по eTwinning.

          Обучители бяха eTwinning посланиците г-жа Горица Лазарова , учител по английски език в СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр.Разлог и инж. Антоанета Сендова, старши учител по специални предмети в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”- Кърджали.

Основни акценти на обучението:

·         Представяне на портала за европейско електронно сътрудничество между учители в eTwinning. Ползи за самообразованието, самообучението, кариерното развитие на учителите.

·         Училищният мениджмънт и ролята на eTwinning като инструмент за подобряване на качеството на обучение.

·         eTwinning – модерното училищно партньорство.

·         eTwinning през погледа на учениците.

·         Практически занятия:

 – Регистрация в портала;

 – Работа с Desktoр, класни стаи, обучителни лаборатории, групи;

 – Работа в Twin Space.

Успешно преминалите обучението получиха  сертификати.