Памет и паметник

Приключи поредният проект, по който работиха десетокласниците в часовете си по история под ръководството на преподавателя д-р Катя Бранкова. Проектът беше наречен „Памет и паметник“. Резултатите бяха представени пред родители и учители на десетокласниците в малката зала на читалище „15 септември 1903-1909г.“

Работата им премина през 3 етапа. През първия етап те трябваше да опишат съществуващ мемориал, който ги е впечатлил, без значение дали са го посетили лично. Задачата изискваше от тях да съобразят отговора си със следното: да се запознаят с видовете паметници, да намерят подходяща снимка на мемориала/паметника, който са избрали, да запишат вида на паметника, използваните материали и символи, които откриват, какви чувства изпитват при вида на този паметник, доколко той споделя ясно послание, какво е значението на местоположението и мащабите на паметника за силата на неговото въздействие.

Вторият етап беше свързан с проучване на наличните паметници и паметни плочи в гр. Разлог, да си припомнят историята на града и да подготвят туристически маршрут за представяне на Разлог чрез три избрани от тях паметника. При представянето на паметниците се съобразиха със следното: тема, сюжет, основна идея на паметника, година на създаване, автор, материал за изработване на паметника, вид и местоположение. За разработката на маршрутите имаха свободата да ползват възможностите на ИКТ. Бяха подготвени маршрутни карти и видеофилми.

Третата част от задачата беше най-сложната. Тя изискваше от учениците да влязат в ролята на дизайнери, които се състезават за спечелване на субсидия от община Разлог за изработване на обществен паметник, който да възпоменава значими за младите хора исторически събития, личности или социални теми. Няма ограничения за историческия период. Трябваше да напишат предложение, заедно с макет, за да спечелят шанса техният паметник да бъде построен. Допустимо беше да изберат да почетат някого, когото смятат за важен и който в момента не се отбелязва, да съобразят значението на местоположението и мащабите на паметника за силата на неговото въздействия, да изготвят предварителни скици на идеята си за паметник и за най-близкото му пространство.

Учениците представиха 21 проекта – 6 индивидуални и 15 групови. Идеите им бяха разнообразни и стойностни – от исторически личности, които до момента не сме почели с подобаващ паметник (д-р Иларион Астинов, Борис Орозов, Петър Цуцуманов), възпоменателна чешма в памет на Христо Ботев, мраморен лъв като допълнение на паметника на Левски в града, нашето читалище като огнище на знанието, до ежедневни прояви или житейски ценности, които заслужават обществена оценка – милосърдие, свобода, женската сила и устойчивост, дарителството, паметник на волейболиста, защото волейболът е спорт с традиции и успехи в нашия град, на „История славянобългарска“, любовта, добротата, триединството тяло-дух-мисъл, на разложките традиции, свързани с Нова година – кукер и мома в носия, както и на разложката запеска.

Всеки индивидуален изпълнител или група разполагаше с 2 минути да представи мотивите си за вида паметник, който предлага. Учениците се постараха и се справиха с най-трудното – с малко думи много да кажат. Всички предложиха достатъчно аргументи в полза на идеята си. След представянето на проектите всички присъстващи гласуваха, за да изберат трите най-оригинални идеи.

Резултатите показаха следното – първо място спечели паметникът на „История славянобългарска“, изработен от Ралица Манафова и Йордана Тричкова от Хб клас. На второ място бяха класирани 3 идеи – паметник на милосърдието, предложен от Борислав Джолев от Хб кл., на д-р Иларион Астинов, предложен от Петър Мишков и Радослав Чилев от Хб кл., на волейболиста, предложен от Георги Атанасов и Иван Ковачев от Хб клас. На трето място бяха класирани 2 идеи – разложка мома, предложена от Веселина Ангелинина, Катерина Копанарова, Никол Кондева, Анелия Балтаджиева, Милен Плеснев, Йордан Драгунин от Ха клас и кукер, предложен от Мария Джолева, Мартин Кокалчев, Кристиан Андреев, Петя Иванова и Лиляна Иванова от Хв клас.

Директорът на училището г-жа Росица Тумбева благодари на учениците за отговорността и проявения творчески подход при решаването на тази трудна задача. Младите хора доказаха, че могат да се справят с всяка задача, независимо колко трудна изглежда тя. Показаха, че паметниците са необходими не само да поддържат паметта ни будна, но и да ни накарат да оценим и най-незначителните на пръв поглед ежедневни прояви, които доказват човечността ни. За тях паметникът е и урок, който ни показва кога грешим и как да поправим грешката си. Рушенето на паметници не променя нищо в битността ни. Защото миналото е част от нас и то не бива да бъде изтрито.

Математиката и междупредметните връзки

По забавен и интересен начин учениците от 6.б клас изучиха приложението на задачите от Лице на сфера и Обем на кълбо.

По идея на Росица  Кирева – старши учител по математика и информатика, в  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог,  се проведе урок, който даде възможност за осъществяване на междупредметни връзки на математиката с информационните технологии, технологии и предприемачество и английски език.

Учениците представиха разнообразни проектни задачи, свързани с лице на сфера и обем на кълбо. Александър Пармаков и Симеон Дамянов показаха решения със средствата на изучавания език за програмиране Python. В хода на урока бе реализиран печат на кълбо по зададен диаметър  с 3D принтер.

Под ръководството на учителя си по технологии и предприемачество Елена Колчева учениците от класа, разделени в екипи, усърдно изработиха от прежда модел на кълбо „пуше“ – уникален български сувенир, използван в най-важните и весели събития в живота на всеки от нас. Изработването на “пушето” даде ясна представа за връзката между изучаването на геометричното тяло “кълбо” и практическата реализация на наученото.

Учителят по английски език Елена Жегова насърчи учениците по увлекателен начин да рекламират на английски език изработените от тях сувенири – „пуше“, мартеници, традиционен сувенир от Ирландия и др.

Шестокласниците бяха разделени на екипи, чиито лидери и участници показаха на какви качества трябва да отговаря всеки бъдещ предприемач, за да развие дадена идея. Нагледно беше представено как индивидуалните знания на всеки ученик допринасят за цялостната работа на екипа.

Урокът  на тема „Задачи от лице на сфера и обем на кълбо. Приложения.“  успешно представи  междупредметните връзки и нагледно доказа ползите от използване на проектно-базирано обучение. Учителите Росица Кирева, Елена Колчева и Елена Жегова бяха удовлетворени от реализирания урок, който позволи на учениците да вникнат по-дълбоко в същността на изучаваната тема, даде им алгоритъм за решаването на реални проблеми и спомогна за усъвършенстване на личностните им качества и умения чрез работа в екип.

На урока присъстваха г-жа Росица Тумбева – директор на училището, г-жа Соня Крънчева – заместник-директор, учителите по математика и информатика в СУ “Братя Каназиреви“ – г-жа Здравка Сугарева, г-жа Иванка Сумева, г-жа Красимира Хаджиева, г-жа Весела Козарева, г-жа Гергана Кондева, г-жа Гергана Колчева-Фарфарова – заместник-кмет в община Разлог, г-жа Цветелина Рашкова – от фирма “Атласком”, г-жа Мариана Гюрова – начален учител и учителите пенсионери – г-жа Любка Кацарска и г-жа Теменужка Беличенова.

Освен удоволствието да присъстват на събитието, гостите се почерпиха със сладкиши с форма на кълбо, приготвени с много старание от родителите на шестокласниците.


Програмирай музика

Програмирай музика

По повод празника на Разложката гимназия учениците от 11б клас, с преподавател Красимира Хаджиева, проведоха открит урок по информатика. Целта беше създаването на готов софтуерен продукт, дигитално пиано.

Единадесетокласниците, обучаващи се в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, показаха своите умения за програмиране на език C#. Урокът е част от учебната програма по модул „Практикум по обектно-ориентирано проектиране и програмиране и структури от данни и алгоритми“. Учениците успешно демонстрираха използването на структури като масиви и класове не само в логически и математически задачи, но и в създаването на забавни проекти.

По време на часа те създадоха няколко приложения, работейки в конзолна и в графична среда за програмиране. При конзолното програмиране децата се запознаха с възможността на езика дори сами да композират музика, макар и възпроизведена чрез високоговорителите на компютъра. В графична среда те оформиха две реалистични пиана, наподобявайки по дизайн и свирене на истинския инструмент. Накрая генерираха своите setup файлове, които позволяват инсталирането на дигиталното пиано на всеки компютър.

За по-висока концентрация и продуктивност децата работиха, наслаждавайки се на мелодии, изпълнени на пиано. Внедряването на класическото изкуство, в частност класическа музика, в процеса на преподаване е известна педагогическа методология, наречена сугестопедия. Създава се приятна атмосфера, която спроед проф. Георги Лозанов води до повишена възприемчивост и комуникативна активност.

На събитието присъстваха експертите на РУО – Благоевград по математика и информатика – Славка Манова и по природни науки – Анета Стоянова, както и преподаватели в училището.

Европа в класната стая и в училище

Трима български учители получиха правото да участват в организирания от Европейския парламент Международен семинар за учители – посланици на ЕП в Брюксел. Темата бе „Европа в класната стая и в училище“.

Благодарение на изключително успешното представяне в Програмата за училища – посланици на ЕП, Анета Милева (Първо СУ „Свети  Седмочисленици“ – Търговище), Грета Димова (ПГПЧЕ – Плевен) и Соня Крънчева (Средно училище „Братя Каназиреви“ – Разлог) бяха поканени в столицата на Европа, за да обменят опит и добри практики с преподаватели от всички страни – членки на Европейския съюз. Събитието събра близо 90 учители, активно ангажирани с обсъждането и преподаването на европейските въпроси в училище.

По време на двудневната си визита те се срещнаха със заместник-председателя на Европейския парламент Отмар Карас и с представители от отдела за работа с младежи. Старшите посланици се включиха в разнообразни дейности и сесии за преподаване на знания за Европа и европейската парламентарна демокрация. Имаха възможност да споделят добри практики помежду си и да обсъдят интересни и иновативни дейности, проведени в техните училища.

През втория ден те посетиха пленарната зала на Европарламента в Брюксел и Дома на европейската история. Посещението бе изключително полезно, защото учителите успяха да споделят своя опит и да се мотивират за още повече и ползотворни дейности с учениците.

Разложката гимназия – неугасващ светилник на знанието

Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви”,  гр. Разлог –  

наследник на славната Разложка гимназия,

този неугасващ светилник на знанието – тържествено ще чества своя

105-годишен юбилей

на 5 май 2023 год.

 За нас,  учителите и учениците,
ще бъде чест да удостоите
с присъствието си   светлия ни празник!

Ученици от 8б клас от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ участваха във викторина на английски език

„Celebrations and Traditions Around the World” (Празници и традиции по света) беше темата на викторината. Под ръководството на учителите по английски език – г-жа Таня Лагадинова и г-жа Татяна Рупчина осмокласниците взеха участие и показаха, че имат богата обща култура и завидни знания по английски език. Отговаряха на въпроси, решаваха кръстословица и представиха предварително изработени табла и презентации за празници, традиции и фестивали по света.

Първото място беше оспорвано, но наградата грабна отборът Golden Rabbits с максимален брой точки. – тук

Поздравления за осмокласниците!

Нека бъдат все така креативни и ученолюбиви!

СУ „Братя Каназиреви“ – домакин на работна среща по програма Erasmus+

СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ ще бъде домакин на работна среща по проект „Nature, traditions and identity in youth’ visions“ по европейската програма Erasmus+.

В продължение на една седмица заедно ще работят  повече от 60 участници по проекта, 40 от които идват от Португалия, Естония, Турция и Полша.

Международните проекти помагат на всички участници да общуват, развиват езиковите си компетентности и създават трайни и полезни приятелства! – тук

Съобщение

31.01.2023 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с организиране и провеждане на НВО в 7. клас и НВО в 10. клас в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог ще бъдат проведени родителски срещи на следните дати:

 1. Родителска среща за 7 клас на 06.02.2023 г. от 17.30 часа.
 2. Родителска среща за 10 клас на 07.02.2023 г. от 17.30 часа.

За парламентаризма отблизо

На 20 януари младшите посланици на Европейския парламент имаха възможността да се запознаят с принципите на парламентаризма. Те посетиха Народното събрание на Република България по инициатива на своите ръководители – С. Крънчева и Л. Джолева, в деня, в който там се проведе срещата на лидерите на политическите партии, на която окончателно стана ясно, че отиваме на предсрочни парламентарни избори. Учениците бяха приети на работна среща лично от заместник- председателя на 48 Народно събрание госпожа Н. Самарджиева, представител от Първи МИР в Парламента и възпитаник на училището.  Своето посещение учениците започнаха с обиколка на сградата и разглеждане на експозицията, представяща историята на парламентаризма у нас. Те имаха възможността да видят Търновската конституция, последвалите други конституции, председателите на всяко народно събрание, както и на Великото.

Обиколката продължи с наблюдение от балкона на част от пленарното заседание. Учениците бяха приветствани лично от зам.-председателя г-н Р. Желязков. След като се запознаха с парламентарната процедура и научиха какво е реплика и дуплика, учениците проведоха разговор с група депутати от най-малката парламентарно представена група. В дискусията те обсъдиха актуалните проблеми пред България – за и против приемането на еврото, влизането в Шенген, енергийните възможности пред България и предстоящите преговори с европартньорите за предоговаряне на енергийния план. В дискусията бяха обсъдени и предимствата на българската образователна система, като предстои учениците сами да подготвят проектозакон, в който да изложат вижданията си за образованието. Младшите посланици се запознаха с професионалисти от различни сфери – на спорта, на правото, на финансите, както и на енергетиката. Лично бяха поздравени от г-н Ст. Янев, който ги призова да ценят държавата и принципите на демокрацията, като изрази надежда, че те ще бъдат следващите държавници на България.

По време на своето посещение възпитаниците на СУ „Бр. Каназиреви“ се докоснаха и до професията на журналистите и операторите, които отразяваха работата на народните представители.

Състезание по творческо писане на английски език

Благодарим на креативните си ученици за отлично свършената работа в състезанието по творческо писане на английски език, което се проведе на 22.11 и 23.11 в училището ни.
Петдесет и един бъдещи писатели от училището ни проявиха ентусиазъм и положиха усилия да впечатлят училищното жури, и международното с творческия си потенциал. Темите, както всяка година позволяват голяма свобода на въображението. „Когато баба ми се присъедин в обаждане от платформата Зуум“,“ Да се влюбиш в статуя“, „Помощ! Животът ми бе хакнат“, „Спомените на старата перука“, „Ние сме само малки лунички на бузата на вселената“ са едни от най- избираните сред учениците ни.

В конкуренция с 3752 работи от участващите 147 училища, както и  127 работи на ученици от Пакистан те ще очакват своите резултати на първия кръг на оценяването в периода 11 – 17 януари, и на националния -20 и 22 януари. Победителите в състезанието ще бъдат официално обявени на 23 януари.

На този етап училищното жури, в което участват всички преподаватели по английски език и координаторът на състезанието- Юлия Каназирева отличи работите на:

 1. Симеон Дамянов от 6б
 2. Румен Бонков от 7а
 3. Лъчезар Йорданов от 8а
 4. Борис Коцаков от 8б
 5. Иван Попниколов от 8в
 6. Мартин Димитров от 9а
 7. Йоана Вълканова от 9 б
 8. Димитри Захов от 9б
 9. Никол Кондева от 10а
 10. Яница Иванова от 10б
 11. Райна Петрова от 11 а
 12. Кристиан Балевски от 11б
 13. Ива Панкова от 12 а
 14. Елена Бонкова от 12б
 15. Василена Попова от 12 в