Учениците в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” се обучават с интерактивни дисплеи

Два нови интерактивни дисплея вече са част от обучението в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”. Новите  пособия бяха спечелени, след като училището кандидатства с проект и се класира по НП ”Информационни и комуникационни технологии”. Иновативната техника, която е част от най-модерните тенденции в образованието, вече е инсталирана и тествана от преподавателите по чужди езици и обществени науки.

Учителите по английски език – Людмила Спасова и Соня Крънчева, избраха Деня на благодарността, за да демонстрират възможностите на електронния дисплей. Те направиха презентация на традициите и културата на англоезичните народи, организираха различни игри, в които учениците изявиха  талантите си, забавляваха се и показаха знания. Най-важното е, че се научиха да казват по-често думата „Благодаря”.

Клубовете по интереси в гимназията също се възползват от новата технология. Учениците от клуб „Памет“ с ръководител Соня Крънчева и клубовете по „Религия“ с Милена Кандева и Марияна Крачанова проведоха съвместен урок, посветен на Библията – свещената книга на истината. В кабинета по Обществени науки учениците се запознаха с информация за същността и историята на Библията чрез мултимедийна презентация, показана на новия интерактивен дисплей, а след това през игри и занимания дискутираха цитати от Библията, значението на десетте Божи заповеди и моралните принципи в живота.

Директорът Мариана Попадийна и заместник-директорът по учебната дейност Росица Кирева са удовлетворени от постигнатото и заявиха, че през новата 2020 година ще продължат  да работят  по национални програми и проекти, за да модернизират училището.