Прессъобщение

Б Ъ Л Г А Р С К А  Б И Б Л И О Т Е Ч Н О –
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А  А С О Ц И А Ц И Я

IС подкрепата на фондация „Америка за България”, Българската библиотечно-информационна асоциация реализира проект за набавяне на англоезична литература за регионални и училищни библиотеки в страната.

31 БИБЛИОТЕКИ ПОЛУЧАВАТ 10 000 тома АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА НА СТОЙНОСТ 85 000 ЛВ.

Участниците в проекта са избрани чрез конкурс: 11 регионални библиотеки, 8 библиотеки при езикови и профилирани гимназии и 12 библиотеки при СОУ.

Прегледът на кандидатурите показа, че всички библиотечни колекции без изключение са остарели и не отговорят на изискванията на учебните програми по английски език и потребностите на читателите.  Повечето библиотеки не са в състояние да купуват англоезична литература, а тези, които си го позволяват, набавят от 1 до 50 тома годишно.

Проектът запълва една огромна потребност от нови и разнообразни издания за всички, които изучават и четат литература на английски език.  Книгите, закупени за библиотеките са: нови справочници, подходящи и търсени учебници, тестове за TOEFL, IELTS и Cambridge, стойностна научно-популярна  и оригинална художествена литература.

Всяка регионална библиотека получава дарение от 450 т. Регионалните библиотеки поемат обслужването на всички жители на територията на региона и компенсират липсата или лошото състояние на училищните библиотеки към всяко училище.

 Учениците  се нуждаят от нова литература в подкрепа на тяхното образование, за по-доброто изучаване на английски език и за разширяване на тяхната информираност по останалите предмети в учебните програми. Училищните библиотеки при езикови и профилирани гимназии получават по 310 т., а тези при СОУ – по 227 т.

Потенциалната читателска аудитория на дарението надхвърля 1 200 000 в областните градове, от които над 20 000  ученици в езикови училища и СОУ.

Селекцията, съобразена със заявените конкретни нужди на библиотеките, и доставката на изданията от чужбина са реализирани от фирма „ЕЛЕФАНТ  БУКСТОР“.

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Даренията ще бъдат обявени официално и представени на обществеността на:

 27.11 от 10.00 ч. в Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца и от 14.00 ч. в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин.

29.11 – 9.30 в СОУ "Св. Паисий Хилендарски" – Златица; 11.30 в  СОУ „Иван Вазов“ – Сопот и 13.00 в СОУ „Васил Левски” – Карлово.

Списък на библиотеките

Регионални библиотеки: РБ „П. К. Яворов” – Бургас, РБ „М. Георгиев” – Видин, РБ „Хр. Ботев” – Враца, РБ ”Дора Габе” – Добрич, РБ „Проф. Б. Цонев” – Ловеч, РБ  „Иван Вазов” – Пловдив, РБ „Проф. Б. Пенев” – Разград, РБ „Л. Каравелов” – Русе, РБ „П. Павлович” – Силистра, РБ „Н. Вранчев” – Смолян, РБ „З. Княжеский” – Стара Загора

Училищни библиотеки: Езикова гимназия "Пловдив", Езикова гимназия “Иван Вазов”, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Гимн. с хум. профил „Св. св. Кирил и Методий“   – Пловдив, Езикова гимназия „Б. Брехт“ – Пазарджик , ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" – Разград, ГПЧЕ "Иван Вазов" – Смолян, ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, Първо СОУ – Търговище, СОУ "Н. Рилски" – Харманли, СОУ „Бачо Киро“ – Павликени, СОУ „Кирил и Методий“ – Карнобат, СОУ „Иван Вазов“ – Сопот, СОУ "Ал. Иванов-Чапай" – Белово, СОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Асеновград,  7-мо СОУ "Кузман Шапкарев" – Благоевград, СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – Разлог, СОУ "П. Р. Славейков" – Добрич, СОУ „Васил Левски” –Карлово, СОУ "Св. Паисий Хилендарски" – Златица.

За контакти: Анна Попова

02/ 421 98 87; 0885 311 852

 

Урок по гражданско образование

По повод Деня на християнското семейство учениците от деветите класове на Разложката гимназия посетиха църквата "Свето Благовещение" и проведоха беседа с отец Димитър. Под ръководството на госпожа Милена Кандева, преподавател по дисциплините от философския цикъл, учениците се включиха в своеобразен интерактивен урок на тема: Семейството. Заедно с отец Димитър деветокласниците дискутираха важни въпроси и проблеми, свързани с мястото на семейството в демократичния свят, с ролята на църквата във възпитанието на подрастващите. С притчи и примери от Библията учениците осъзнаха колко голяма роля играе семейството за изграждането на силни и самоуверени бъдещи граждани.

"Обучението по предметите от философския цикъл е изключително важно и интересно на учениците, то е от особено значение за добиването на граждански умения и компетенции." – това заяви госпожа М. Кандева, организатор на изнесения урок.

 

Открит урок в църквата „Св.Благовещение“, гр. Разлог

За поредна година учениците от 8“а“ клас с класен ръководител Соня Крънчева проведоха открит урок в църквата „Св.Благовещение“. Гости на урока бяха отец Димитър Белчин, родители на учениците и учители от Разложката гимназия и бивши техни класни ръководители.

Урокът беше посветен на Деня на християнското семейство. Учениците бяха предварително разделени в четири групи с отделни задачи и успяха да представят вижданията си за християнските ценности, за ролята на семейството и за отношенията в него като главен фактор при възпитанието на децата, както и за ролята на религията в духовното им развитие. Интересна част от представянето се оказаха притчите „Кутия, пълна с целувки“, „Ходихте ли в банката?“, „Прозорците на болницата“, „Заетият баща“, чиято поука всъщност накара всички да се замислят за времето, което прекарват със своето семейство, и да променят виждането си за ценностите и отношенията помежду им.

Като подарък всеки родител получи и послание с благодарности от собственото си дете.  Посланията успяха да трогнат сърцата на всички родители и повечето от тях трудно успяха да ги скрият. Урокът показа още веднъж, че духовното израстване е важно за младите хора.

Oбучение по програма „Обучение на педагогическите специалисти“

От 14.10.до 18.10.2013 г. учителите  Елена Тумбева, Соня Крънчева, Жулиета Крайнова от СОУ „Братя Каназиреви“ и Елена Гахова, Вили Чилева и Диана Татарска от НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – град Разлог се включиха в обучението по програма „Обучение на педагогическите специалисти“, организирано от Министерство на образованието и науката в град Банско.

Темата на обучението бе „Интегриране на деца и учениците със специални образователни потребности в условията на масовата детска градина и общообразователно училище“.  В продължение на пет дни учителите от областта под ръководството на проф. Парис Паризов се запознаха с нормативната уредба, касаеща учениците със СОП, работиха по зададени казуси, създадоха реални приложими практики като индивидуални учебни програми, необходими в практиката на всеки един учител. След завършване на курса учителите проведоха и задължително дистанционно обучение със специфично курсово занятие и получиха отлична оценка за свършената работа.

„Доказваме, че квалификациите са от изключително значение за педагогическите специалисти, тъй като дават допълнителна насока, нови идеи за работа и усъвършенстването ни“, споделиха разложките учители.

Oбучение на учителите от методическото обединение по чужди езици

Учителите от методическото обединение по чужди езици за втори път участваха в обучение на Британския съвет. Председателят на обединението – Людмила Спасова, Юлия Каназирева, Соня Крънчева, Татяна Рупчина и Елена Влайна, заедно с други колеги от града и общината взеха активно участие в тренинга на тема- Преподаване на лексика – техники и методи. Ас. д-р Зарина Маркова представи по много вълнуващ и достъпен начин различни подходи при преподавнето на нова лексика.

От забавни игри като Морски шах, Домино и Черен Петър за по-малките ученици до асоциации и ролеви игри за по- големите ученици, учителите сами изпробваха иновативните техники за въздействие върху дълготрайната памет на учениците.

В края на обучението, учителите получиха сертификат за участие и попълниха анкетни карти.

Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

През третата неделя на ноември световната общност отбелязва световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Честването е въведено с резолюция на ООН през 2005 г.

Ученици от СОУ „Братя Каназиреви“ участваха в официалното отбелязване на 80-годишния юбилей на поета Благо Прангов

На организираното от г-н Стоян Дърпатов и Читалище "15 септември 1903-1909 г." честване на годишнината на поета участие взеха и ученици от училището, в което повече от 15 години работи като преподавател по БЕЛ г-н Благо Прангов. Бориса Елчинова, Димитър Мутафчиев, Елисавета Лачина, Мария Крънчева и Велина Кърджиева рецитираха стихове на поета и събраха овациите на присъстващите с емоционалните си изпълнения

А учениците от 8а клас Елена Джолева, Павлина Джупанова, Миряна Пандева и Яна Стойчева прочетоха пред всички своя анкета с писателя, правена през месец май, тази година. Те подариха на поета колаж със снимки от гостуването си у тях, както и самото интервю, което трогна писателя.

От името на целия учителски колектив на Разложката гимназия поетът получи статуетка с титана Атлас и пожелания за здраве и сили все така да се бори в името на Духовността и знанието.

Ученичка от Разложката гимназия с поощрителна награда

Наталия Хаджиева от 12а клас,  СОУ „Братя Каназиреви”, участва в ежегодния конкурс на фондация Комунитас за правото на еднократна стипендия. В проекта „1000 стипендии” Наталия Хаджиева участва с есе в област математика. Заедно с нея в конкурса се включиха и Константина Мотева,12а и Божидар Ченов,12б съответно в областите литература и химия. И тримата ученици преминаха успешно първия кръг, а след това след проведена анкета по телефона с представители на фондацията само Наталия Хаджиева успя да стигне до финала в класирането. Стипендиите са 4 вида – основна, изключителна, поощрителна и специална. Параметрите на поощрителната стипендия са: виртуален ваучер за книги на стойност 200 лева, право на консултации със специалистите на проекта и достъп до Форума на "1000 стипендии". Наталия получава правото на поощрителна стипендия заедно с още 292 ученици от цялата страна.

Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие.

Открит урок по английски език

На 5 ноември 2013 за пореден път училището ни – СОУ „ Братя Петър и Иван Каназиреви “ стана домакин на открит урок по английски език. Юлия Каназирева, старши учител по английски език в гимназиален етап, и учениците от 10 б клас показаха нагледно приложението на проектнобазираното обучение в часовете по английски език пред старши експерта по чужди езици – Любка Стоименова, колеги от училището и учители от областта.

Десетокласниците представиха своите продукти по проекта What is the symbol that best represents Bulgaria? с помощта на най-актуалното направление в презентирането – prezi.com. В процеса на разработване на проекта  учениците работиха разделени на четири отбора. Лидерите на отделните отбори – Радослав Калушков, Диана Терзиева, Петър Коцаков и Мариана Костова, демонстрираха много добри познания по английски език, защитавайки избора на своите отбори. Младите надежди на Разложката гимназия избраха Бай Ганьо, мартеницата, нестинарството и българското розово масло като най-красноречиви символи на България.

Работата по проекти е силно застъпена в новите учебни програми по английски език. Ето защо и присъстващите на открития урок учители останаха много доволни от направената демонстрация. Готовите презентации са налични на prezi.com, а материалите за приложението на проектнобазираното обучение в часовете по английски може да получи всеки, който проявява интерес към този иновативен и изключително полезен подход.

В час по немски език

В час по немски език с преподавател Татяна Юрукова в 11а клас гостуваха Тим Щенке и Йени Транграждани на Германия, които в момента работят като доброволци към "Международни инициативи за сътрудничество". Те с желание приеха поканата и разказаха на учениците за културата, образованието и спорта в Германия. Урокът протече забавно и в приятна атмосфера.

"Направих извод за себе си: много добре разбирам немски език и мога да говоря" – сподели Александра Златанова, ученичка от 11а клас.

Към края на часа възпитаниците на г-жа Юрукова подариха на Тим и Йени здравец и брошури за родния ни град.