Учителите от нашето училище на поредната си квалификация

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ Плутарх

Учителите от нашето училище преминаха отново през квалификационен курс на тема „Справяне с агресивното поведение на учениците“, което бе проведено във Вонеща вода в началото на месец юни. Лектор на обучението бе доц. Емилия Евгениева от Фондация „Европартньори 2007“, която за пореден път успя да накара учителите да мислят и да отстояват позиции по време на дискусиите.

Като цяло обучението бе свързано със запознаване с принципите за стимулиране на самопознанието и самопомощта на педагогическите кадри, както и овладяване и усъвършенстване на уменията за хармонизиране на връзката “индивид – среда” и  комплексно развитие на емоционалната интелигентност и груповата съгласуваност .Методистката успя да покаже на учителите, че всичко може да се реализира посредством интерактивни методи и техники – дискусии, ролеви игри (симулационни и ситуационни), работа в група, обсъждане на казуси, анализ на текстов или видео материал. В края на семинарното занятие учителите отчетоха факта, че чрез осмисляне на теоретичните познания, ще може да се усъвършенстват практическите умения за справяне със стреса както с учениците, така и в работната среда.

В края на ползотворния уикенд всички посетиха старопрестолния град Велико Търново и се разходиха на вечните исторически обекти като църквата „Св. 40 мъченици“, крепостта „Царевец“, Регионален исторически музей „Учредително събрание“ и пазаруваха сувенири от Самоводската чаршия.