СОУ „Братя Каназиреви“ бе домакин на обучителен курс за учители от четири общини

На 25 април 2015 год. учители  по обществени науки и гражданско образование от общините Разлог, Банско, Якоруда и Белица участваха в практически семинар на тема „Разработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците по обществени науки и гражданско образование“ в Разложката гимназия. На обучението присъстваше и ст.експерт по ОНГО към РИО гр. Благоевград госпожа Екатерина Текерска. Лектор на семинара бе д-р Светла Петрова, която  чрез мултимедийна презентация и интерактивни занимания успя да разясни на учителите значението на позитивното оценяване, основни моменти и принципи при тестовото изпитване.

За пореден път учителите споделиха, че квалификациите са нужни и безкрайно ползотворни за учителите в настоящето динамично време.


Учениците от  СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“отбелязаха Деня на Земята

На 24.04.2015г. учениците от  СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, град Разлог отбелязаха Деня на Земята. Учениците от  първи до шести клас почистиха класните си стаи, а останалите класове от седми до единадесети почистиха и озелениха територията на училището заедно с класните си ръководители. Организатори на събитието бяха учениците от  10а клас с класен ръководител Л.Джолева и 10б клас с класен ръководител З.Сугарева.  Работата по училището беше разпределена от учителя по биология и здравно образование В.Боткова.  Също така беше обявен и конкурс за есе или оригинален отговор на тема, свързана с  Деня на Земята, конкурс за стихотворение на свободна тема, конкурс за рисунка  и най-добре почистена стая и район.  На 24.05.2015г. ще бъдат обявени победителите от конкурса. Най-добрите творби ще бъдат изложени във фоайето пред учителската стая.