Прием 5. клас

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 г. Прием на ученици в I –  V клас – тук

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 г – Прием на ученици  в I – V клас-тук


Училищен план-прием за учебната 2021-2022 г – Прием на ученици  в I – V клас-тук