На 08.02.2024 г. бе проведена втора среща на учениците от десети класове с прокурор Костадин Чилев.

На 08.02.2024 г. бе проведена втора  среща на учениците от десети класове с прокурор Костадин Чилев. Тя е част от Образователната програма “ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. отворени съдилища и прокуратури”.
Срещата се състоя в конферентната зала на училището, където учениците бяха запознати с темите за детското правосъдие, права и задължения на учениците, детското насилие и агресия, която е изключително актуална тема. Една от интересните теми бе свързана със зависимостите – интернет и опасностите, наркотиците – превенция и престъпления, трафик на хора и пътно-транспортни престъпления и нарушения.
Практическата задача този път бе много занимателна за всички, защото всички ученици си направиха дактилоскопни отпечатъци с цел експертиза и разпознаване.
Благодарим още веднъж на прокурор Чилев за професионализма и интересния начин на поднасяне на темите.