Новият Ученически парламент на Разложката гимназия

Новият парламент на Разложката гимназия вече е сформиран и откри своята първа празнична сесия на 27.09.2021 г. Представители в парламента са ученици от 5.до12.клас, които са избрани от своите съученици с идеята да разнообразят живота и атмосферата в училище за всички ученици. На първото заседания ръководителят на парламента Соня Крънчева разясни структурата и организацията на парламента и се проведоха първите избори. За председател на парламента бе избрана Полина Будина – ученичка от 11.в клас, а за нейн заместник – Борислав Джолев, който е ученик в 9.клас. На заседанието учениците положиха и клетва да спазват принципите за толерантност, етично поведение и верност към патроните на Разложката гимназия.