Ученици участваха в Международната олимпиада Hippo

След провеждането на първия кръг от Международната олимпиада Hippo през месец март, от участвалите 40 ученици на втори кръг се класираха едва осем. Това са: Александър Прешелков от 3а клас, Яница Иванова и Кристиян Гроздилов от 6в, Виктор Коцаков от 7а, Теодор Палев и Мария Драгова от 8а, Дара Цинзова и Мариела Коцакова от 9в. Общият брой на явилите се участници от десетки страни е 4248, а от България – 118. За съжаление броят на класиралите се от България за финалния кръг в Италия е само 10, а броят на точките, които не достигнаха на Александър са 3.

Резултатите, които показаха учениците на Таня Лагадинова и Юлия Каназирева са отлични и напълно съзимерими с тези на участниците от десетки други европейски държави. Това бе първото участие на учениците, които са и единствените явили се от всички училища в града.

Пожелаваме успех и още по-добри резултати при следващото им участие догодина!