Открит урок по информационни технологии

На 15.03.2019г. в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ се проведе открит урок по информационни технологии.

Учениците от 9а клас, с преподавател Красимира Хаджиева, демонстрираха умения да анализират реални казуси и да приложат средствата на комуникациите за решаването на възникналите проблеми. По забавен и иновативен начин, ученици и учители се докоснаха до облачните технологии.

Основен акцент  беше работата в екип. Разделени бяха в три отбора, а всяко дете отговаряше за конкретна дейност, водеща до крайната цел – изпращането на покана чрез циркулярно писмо.

Отговорност, бързина, естетика и творчество бяха опорните точки в урока.

Нямаше как да не бъдат наградени победителите от съревнованието. Капитаните на отборите се закичиха с медали за добрите си организационни качества.

Учениците умело показаха знанията си по информационни технологии и провериха способностите си чрез кръстословица и електронен тест.

За пореден път доказаха, че възпитаниците на Разложката гимназия притежават високи дигитални компетентности.