Седмица на духовността в Разложката гимназия

В навечерието на Деня на народните будители учениците от Разложката гимназия посветиха на духовността и отбелязаха с различни дейности и мероприятия. Представителите  от Ученическия съвет  Десислава Янкова, Данаим Йорданов, Евгения Гарабийска и Борис Бояджийски разработиха  и представиха  кратка информация за народните будители и запознаха с нея всички ученици от 5 до 12 клас.

Представители на 7″а“ клас – Райна Петрова, Данислава Крънчева, Борислава Караджова, Мария Бангеева и Васил Стоянов представиха на учениците от начален етап основна информация, свързана с живота и делото на Паисий Хилендарски. заедно с това те показаха на учениците преписаните книжки на „История славянобългарска“, които се пазят в музея на училището.

Всички ученици от начален етап изготвиха и табла, посветени на будителите и закачиха в класните стаи.

Учениците от 7″а“ клас с преподавателя си по история и цивилизация  Соня Крънчева посетиха Духовно-исторически център „Паисий Хилендарски“ и къща музей „Неофит Рилски“ в Банско, където се запознаха с още факти за живота и дейността на двамата будители.

Учениците от гимназиален етап се включиха в инициативата на 12. клас за почистване на паметници в града. Освен това, преподавателите по БЕЛ – Емилия Бисеринкова и Невена Михова организираха открити уроци с ученици от 10″б“ клас и 11″а“ клас на тема „Живот и дело на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов и Георги Раковски“ и „Ботев- тялото на национализма“ – с подготвени доклади от учениците.

Голяма част от класовете също изгледаха филма „Владимир Бенин – съвременният будител“ заедно с госпожа Росица Иванова.