Поклон пред Апостола

„Дела трябват, а не думи.“

„Днешният век е век на свободата.“

„Аз съм посветил себе си на отечеството си да му служа до смърт и да работя по народната воля.“

19 февруари – ден на Левски! Ден на спомен и бъдещи действия!

Апостола на свободата събра пред своя паметник учениците на Разложката гимназия. В негова памет Данислава Крънчева и Амира Джембазка рецитираха пред всички „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев и „Минута за поклон“ от Петранка Божкова.

С много чувство и вълнение Любомир Гърков прочете есе за същността на делото на Апостола и отправи апел към бъдещите поколения. Какъв е смисълът на човешкия живот, ако той няма стойност, ако той не е в полза на България? Защо има велики и значими хора? Така ли е в настоящето? Може ли Левски да бъде сред нас днес?

Учениците Иван Влахов и Мартина Дръдалова поднесоха венец от името на училището, а ученици от различни класове също оставиха много цветя в знак на преклонение пред делото на Апостола.

Да бъдем смели, да бъдем активни в това, което правим, да бъдем себе си!