И ние основахме клуб „Млади възрожденци“

Така се присъединяваме към инициативата, реализирана вече в много училища в страната, но сме първи в града и общината! ОТНОВО ПЪРВИ!

Идеята беше осъществена с активното съдействие на д-р Георги Тренчев, председател на общински комитет „Васил Левски“-Разлог, и д-р Катя Бранкова, старши учител по история и цивилизация в училището.

Основатели на клуба в СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог са:

Антония Прешелкова, Габриелла Илиева, Гергана Плеснева, Димитрия Бележкова, Теодора Бележкова, Ралица Хаджиева и Десислава Сланчева – всички от 6-а клас; Анита Иванова, Мария Манзурова, Йоана Харизанова и Симона Коюмджиева – от 6-б клас.

На учредителното заседание, провело се на 21.04.2015г. за председател на клуба беше избрана д-р Катя Бранкова, за заместник-председател – Анита Иванова, а за секретар- Габриелла Илиева.

Пожелаваме успех, интересни и ползотворни инициативи, нови членове на клуба и много усмивки!