Еко инициатива на учениците от 6а клас

Еко инициатива на учениците от 6а клас Нова идея за опазване на околната среда, чистотата и рециклиране на отпадъците се роди сред учениците от 6”а” клас на СОУ „Братя Каназиреви” – гр.Разлог. Всички с ентусиазъм и огромно желание събраха и предадоха за рециклиране над 400 кг хартия с цел намаляне на ефекта от индустриалното производство на хартия, което се отразява пагубно на околната среда. Тази инициатива всъщност е добра кауза за намаляне на изсичането на дървета за производство на хартия, както и премахването на хартиените отпадъци в домовете им.

Най-активни бяха Теодора Гъркова, Елена Юрукова и Иван Рачев, които бяха приготвили над 50 кг хартия всеки. Самите ученици изразиха задоволството от собствената си кампания, тъй като намират идеята за провокативна, привличаща повече хора и се надяват в бъдеще тази идея да бъде подета от повече ученици, родители и общественост, за да се запази нашата природа.

В хода на кампанията освен екологично възпитание с цел привикване към рециклиране на разлини материали, учениците научиха и доста интересни факти за хартията:

Всеки тон рециклирана хартия спасява 17 дървета.

При рециклирането на хартията се използва 60% по-малко енергия, отколкото да се произведе от живи дървета.

Всяко дърво произвежда достатъчно кислород за трима души. 40% от боклука на Земята е хартия.

Около 324 литра вода се използва за производството на 1 кг. хартия.

10 000 дървета се отсичат годишно в Китай за производството поздравителни картички.

В Холандия се рециклира около 77 процента от използваната хартия. В Германия се рециклира около 67 процента от използваната хартия.

В Япония се рециклира около 52 процента от използваната хартия.

В Съединените щати се рециклира около 45 процента от използваната хартия.