Прием 1. клас

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 г.- Прием на ученици в I-V клас – тук

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 г – Прием на ученици  в I – V клас-тук


 

Списък на учениците, записани в 1. клас за учебната 2022-2023 година – тук


Училищен план-прием за учебната 2021-2022 г – Прием на ученици  в I клас  – тук