Прием след 7. клас

 

 

 

 

Учебната 2024/2025 г.

Държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. в VII клас за област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-467/29.04.2024 г. на началника на РУО – Благоевград – 8 клас тук

Приложение 2 към Заповед №РД-06-467/29.04.2024 г. на началника на РУО – Благоевград – Приложение 1-8 клас тук , Заповед №РД-06-467/29.04.2024 г.-тук

учебна 2023/2024 г. 

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.
в VIII клас за област Благоевград, утвърден
със Заповед №РД-06-483/28.04.2023 г. на началника на РУО – Благоевград – тук


Уважаеми  кандидат–гимназисти,

През учебната 2023/2024 г.  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог Ви предлага три профила на обучение след СЕДМИ клас, оформени в три паралелки:

 • Профил „Чужди езици“
  („Английски език с втори чужд език – испански ”) – 1 паралелка

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки “ – 1 паралелка
  („Английски език с втори чужд език – немски”) – 1 паралелка

 • Профил „Природни науки “
  („Английски език с втори чужд език – немски”) – 1 паралелкаСрок на обучение – 5 години
  Приемни изпити:
 • НВО по български език и  литература;
 • НВО по математика.
  Образуване на бала:

   1. Удвоената оценка от тест НВО по български език и литература.
   2. Удвоената оценка от тест НВО по математика.
   3. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.
   4. Оценката по математика от свидетелството за основно образование.

учебна 2022/2023 г. 

25 юли 2022 г.

Свободни места за трето класиране за приемане на ученици в VIII  клас на места по ДПП за учебната 2022/2023 г. по профили и специалности – тук 


Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.
в VIII клас за област Благоевград, утвърден
със Заповед №РД-06-384/28.04.2022 г. на началника на РУО – Благоевград- тук


График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас  – тук


Списък на училищата, в които ще се приемат заявления за участие в класиране

по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. – тук


Работно време на служителите, които приемат и въвеждат заявленията и документите по утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. :

1.1. за участие в първи етап на класиране:

 • 05.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа;
 • 06.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа;
 • 07.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа.

1.2. за участие в трети етап на класиране:

 • 26.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа;
 • 27.07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа;
 • 2 Работно място на комисията – кабинет на етаж 2, зала 1 /кабинетен корпус/

Уважаеми  кандидат–гимназисти,

През учебната 2022/2023 г.  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог Ви предлага три профила на обучение след СЕДМИ клас, оформени в три паралелки:

 • Профил „Чужди езици“
  („Английски език с втори чужд език – испански ”) – 1 паралелка

  класен ръководител: Милена Кандева, 0893 61 51 46
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки “ – 1 паралелка
  („Английски език с втори чужд език – немски”) – 1 паралелка

  класен ръководител: Росица Кирева, 0888 64 85 11
 • Профил „Природни науки “
  („Английски език с втори чужд език – немски”) – 1 паралелка
  класен ръководител: Кинка Пенджакова, 0888 61 59 81
 • Срок на обучение – 5 години
 • Приемни изпити:
 • 1.НВО по български език и  литература
 • 2.НВО по математика
 • Образуване на бала:
   1. Удвоената оценка от тест НВО по български език и литература.
   2. Удвоената оценка от тест НВО по математика.
   3. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.
   4. Оценката по математика от свидетелството за основно образование.

    11 май 2022 г. – тук


Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.
в VIII клас за област Благоевград, утвърден
със Заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград-тук

Заповед за изменение на датите за НВО и графика на дейноститетук

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09:00 ч.
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09:00 ч.

„Правилен избор днес, успешен старт утре!“ – Прием за новата учебна година

Уважаеми  кандидат–гимназисти,

През учебната 2020/2021 г.  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог Ви предлага три профила на обучение след СЕДМИ клас, оформени в три паралелки

Профил „Природни науки “  – 1 паралелка
класен ръководител Лиляна Джолева

Профил „Софтуерни и хардуерни науки “ – 1 паралелка 
класен ръководител Здравка Сугарева

Профил „Чужди езици“ („Английски език с втори чужд език – немски ”) – 1 паралелка
класен ръководител Елена Влайна

Срок на обучение – 5 години – Интензивно изучаване на английски език

Приемни изпити:

1.НВО по български език и  литература

2.НВО по математика

Образуване на бала:

  1. Удвоената оценка от тест НВО по български език и литература.
  2. Удвоената оценка от тест НВО по математика.
  3. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.
  4. Оценката по математика от свидетелството за основно образование.

   Вижте нашите седмокласници и направете своя избор сега!

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
З
А УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Виртуален ден на отворените врати


АНКЕТА

 Уважаеми седмокласници,

През учебната 2017/2018 година се навършват 100 години от създаването на Разложката гимназия – училище с традиции, което през годините се е утвърдило като светилник на знанието и успеха. За да съхраним традициите и да бъдем в крак с новите тенденции и предизвикателства на живота, бихме искали да проучим вашето мнение за бъдещето на най-старото учебно заведение в региона. Като предварително ви благодарим за отделеното време, ви молим да попълните следната анкета:

1.След завършване на 7. клас и вземане на удостоверение за завършено основно образование  Ви предстои важен избор. Взели ли сте решение къде ще продължите вашето образование?

 • Да
 • Не

2.С кого ще вземете решение къде да продължите образованието си ?

 • С родителите
 • Сам
 • Със съучениците
 • С приятелите
 • други

3.Познавате ли Средно училище „Братя Каназиреви”, гр. Разлог и традициите му в образованието?

 • Да
 • Не

4.Бихте ли избрали Средно училище „Братя Каназиреви” след 7. клас, за да продължите образованието си?

 • Да
 • Не
 • Още не съм решил/ колебая се

5.Интересите ви са в областта на :

 • Чужди езици
 • Природни науки – физика, биология, химия
 • Математика и компютри
 • Изкуства
 • Спорт

6.Ако изберете Средно училище”Братя Каназиреви”, кой от посочените профили бихте избрали? Подчертайте :

 • Профил „Чужди езици”
 • Профил „Природни науки”
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки”
 • Профил „Предприемачество”
 • Друг профил

7.Искате ли да изучавате някой от предметите с повече часове? Подчертайте предметите.

 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Математика
 • Български език и литература
 • Информационни технологии
 • История
 • Биология
 • Химия
 • География
 • Информатика

Вашият е-mail  е: ………………………………………………….

Вашият телефон е:/напишете по желание / …………………………………………….

Вашето име е: /напишете по желание / …………………………………………………………….

 


Прием 2015-2016 >>повече 

Примерен учебен план на “Технологичен профил ” (Информационни технологии с английски език) >>повече

Примерен  учебен план на “Чуждоезиков  профил ” >>повече