Прием след 7. клас

Заповед – училищна комисия за приемане на ученици в 8.клас >>

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
З
А УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. >>

Уважаеми  кандидат–гимназисти,

През учебната 2019/2020 г.  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог Ви предлага три профила на обучение след СЕДМИ клас, оформени в три паралелки

Профил „Природни науки “  – класен ръководител Елена Тумбева

Профил „Софтуерни и хардуерни науки “
класен ръководител Красимира Хаджиева

Профил „Чужди езици“ („Английски език с втори чужд език – немски ”)
класен ръководител Соня Крънчева

 

Срок на обучение – 5 години – Интензивно изучаване на английски език

Приемни изпити:

1.НВО по български език и  литература – на 17.06.2019 г.

2.НВО по математика – на 19.06.2019 г.

Образуване на бала:

 1. Удвоената оценка от тест НВО по български език и литература.
 2. Удвоената оценка от тест НВО по математика.
 3. Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование.
 4. Оценката по математика от свидетелството за основно образование.

АНКЕТА

 Уважаеми седмокласници,

През учебната 2017/2018 година се навършват 100 години от създаването на Разложката гимназия – училище с традиции, което през годините се е утвърдило като светилник на знанието и успеха. За да съхраним традициите и да бъдем в крак с новите тенденции и предизвикателства на живота, бихме искали да проучим вашето мнение за бъдещето на най-старото учебно заведение в региона. Като предварително ви благодарим за отделеното време, ви молим да попълните следната анкета:

1.След завършване на 7. клас и вземане на удостоверение за завършено основно образование  Ви предстои важен избор. Взели ли сте решение къде ще продължите вашето образование?

 • Да
 • Не

2.С кого ще вземете решение къде да продължите образованието си ?

 • С родителите
 • Сам
 • Със съучениците
 • С приятелите
 • други

3.Познавате ли Средно училище „Братя Каназиреви”, гр. Разлог и традициите му в образованието?

 • Да
 • Не

4.Бихте ли избрали Средно училище „Братя Каназиреви” след 7. клас, за да продължите образованието си?

 • Да
 • Не
 • Още не съм решил/ колебая се

5.Интересите ви са в областта на :

 • Чужди езици
 • Природни науки – физика, биология, химия
 • Математика и компютри
 • Изкуства
 • Спорт

6.Ако изберете Средно училище”Братя Каназиреви”, кой от посочените профили бихте избрали? Подчертайте :

 • Профил „Чужди езици”
 • Профил „Природни науки”
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки”
 • Профил „Предприемачество”
 • Друг профил

7.Искате ли да изучавате някой от предметите с повече часове? Подчертайте предметите.

 • Английски език
 • Немски език
 • Руски език
 • Математика
 • Български език и литература
 • Информационни технологии
 • История
 • Биология
 • Химия
 • География
 • Информатика

Вашият е-mail  е: ………………………………………………….

Вашият телефон е:/напишете по желание / …………………………………………….

Вашето име е: /напишете по желание / …………………………………………………………….

 


Прием 2015-2016 >>повече 

Примерен учебен план на “Технологичен профил ” (Информационни технологии с английски език) >>повече

Примерен  учебен план на “Чуждоезиков  профил ” >>повече