БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ – 2023 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2023 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2023 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2023 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. –тук


БЮДЖЕТ – 2022 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2022 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2022 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2022 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. – тук


БЮДЖЕТ – 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2021 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – тук 


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2021 г.  – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2021 г.  – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2021 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. – тук


БЮДЖЕТ – 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2020 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2020 –  тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2020 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. >>


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2020 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.>>


БЮДЖЕТ – 2019 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2019 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. >>


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2019 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г. >>


БЮДЖЕТ – 2018 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.12.2018 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2018 г. до 30.12.2018 г. >>


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2018 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2018 г. >>


БЮДЖЕТ – 2017 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2017 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2017 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2017 г >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2017 г. >>


БЮДЖЕТ – 2016 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2016 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. >>

БЮДЖЕТ – 2015 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2015 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СОУ“Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.>>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 30.09.2015 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СОУ“Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.03.2015 г. >>

БЮДЖЕТ – 2014 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2014 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 30.09.2014 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.03.2014 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2013 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 30.09.2013 г. >>

БЮДЖЕТ – 2013 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2012 г. >>