БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ – 2024 Г.

Информация за бюджет второ тримесечие на 2024 г. –тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода 01.01.-30.06.2024 г – тук

Информация за бюджет първо тримесечие на 2024 г.- тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. – тук

Анализ на бюджета за 2024 г. на СУ „Братя Каназиреви“ БЮДЖЕТ 2024 ориг

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.АНАЛИЗ 2023

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2023 г.ИНФОРМАЦИЯ 2023

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2023 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2023 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2023 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. –тук


БЮДЖЕТ – 2022 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2022 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2022 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2022 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. – тук


БЮДЖЕТ – 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2021 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – тук 


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2021 г.  – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2021 г.  – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2021 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. – тук


БЮДЖЕТ – 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2020 г. – тук

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2020 –  тук


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2020 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. >>


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2020 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.>>


БЮДЖЕТ – 2019 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2019 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. >>


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2019 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г. >>


БЮДЖЕТ – 2018 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.12.2018 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2018 г. до 30.12.2018 г. >>


Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2018 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2018 г. >>


БЮДЖЕТ – 2017 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2017 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.09.2017 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 30.06.2017 г >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.03.2017 г. >>


БЮДЖЕТ – 2016 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СУ „Братя Каназиреви“ към 31.12.2016 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СУ „Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. >>

БЮДЖЕТ – 2015 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2015 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СОУ“Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.>>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 30.09.2015 г. >>

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на СОУ“Братя Каназиреви“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.03.2015 г. >>

БЮДЖЕТ – 2014 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2014 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 30.09.2014 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.03.2014 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2013 г. >>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 30.09.2013 г. >>

БЮДЖЕТ – 2013 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на СОУ“Братя Каназиреви“ към 31.12.2012 г. >>