Свободни места за ученици

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

(1) Профил „Чужди езици“ – прием 26
Записани на 1, 2, 3 и 4 класиране – 26
Свободни места – 0

(2) Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – прием 26
Записани на 1, 2, 3 и 4 класиране – 26
Свободни места – 0

(3) Профил „Природни науки“ – прием 26
Записани на 1, 2, 3 и 4 класиране – 25
Свободни места – 1

Попълване на незаетите  места след четвърти етап на класиране – прием на документи в канцеларията на училището от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа.


Свободни места след трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

(1) Профил „Чужди езици“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 26
Свободни места – 0

(2) Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 26
Свободни места – 0

(3) Профил „Природни науки“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 19
Свободни места – 7

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите  места  ще се приемат в канцеларията на училището от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:00 часа до 09.09.2022 г. 

Необходимо е да се представи:
Свидетелство за завършено основно образование  (оригинал);

Обявяване на класирането: до 12.09.2022 г.

Записване на приетите ученици след трети етап на класиране до 13.09.2022 г.


Свободните места след трето класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022

(1) Профил „Чужди езици“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 22
Свободни места – 4

(2) Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 18
Свободни места – 8

(3) Профил „Природни науки“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 21
Свободни места – 5

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите  места  ще се приемат в канцеларията на училището от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа.
Необходимо е да се представи:
Свидетелство за завършено основно образование  (оригинал);


Свободните места след трето класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021

(1) Профил „Чужди езици“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 22
Свободни места – 4

(2) Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 26
Свободни места – 0

(3) Профил „Природни науки“ – прием 26
Записани на 1,2 и 3 класиране – 24
Свободни места – 2

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите  места  ще се приемат в канцеларията на училището от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа.
Необходимо е да се представи:
Свидетелство за завършено основно образование  (оригинал);


ОСВОБОДЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 г. МЕСТА

(6 клас) – 1 място (публ. на 11.08.2020 г.) –> 1 свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в VII клас

Профил „Чужди езици“ (8 клас) – 1 място (публ. на 29.07.2020 г.) –> 1 свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (9 клас) – 1 място

–> 1 свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в X в клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (11 клас) –8 места (публ. на 15.07.2020 г.)

–> 8 свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в XI б клас

Профил „Природни науки“ (11 клас) – 13 места (публ. на 21.10.2020 г.)

–> 13 свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в XI в клас