Ученици в самостоятелна форма

Комисии и график на поправителна априлска сесия за определяне на годишна оценка на ученик в XІI клас за учебната 2017/2018 г. >>


Комисии и график през януарска сесия за VII– XІI клас за учебната 2017/2018 г.

Комисии и график през януарска сесия за VII– XІI клас за учебната 2016/2017 г. >>

Заповед за определяне на условията и редът за организиране и провеждане на учебните занятия и изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение >>