Ученици в самостоятелна форма

учебна 2023-2024 г.

График за провеждане на изпитни сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022-2023 г. – тук


учебна 2022-2023 г.

График за провеждане на изпитни сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022-2023 г. – тук

Комисии и график – юнска сесия– учебна 2022/2023 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук

Комисии и график – януарска сесия- учебна 2022/2023 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук


Комисии и график – юнска сесия- учебна 2021/2022 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук


Комисии и график – поправителна септемврийска сесия – учебна 2020/2021 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук

Комисии и график – юнска сесия- учебна 2020/2021 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук

Комисии и график – януарска сесия- учебна 2020/2021 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук

Комисии и график – трета поправителна септемврийска сесия 
учебна 2019/2020 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение – тук

Комисии и график – поправителна септемврийска сесия – учебна 2019/2020 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение  – тук

Комисии и график – поправителна юнска сесия- учебна 2019/2020 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение  – тук

Комисии и график – януарска сесия- учебна 2019/2020 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение >>

Условия и ред за организиране и провеждане на учебните занятия и изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение >>


Комисии и график – поправителна юнска сесия – учебна 2018/2019 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение >>


Комисии и график през януарска сесия – учебна 2018/2019 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение >>


Комисии и график на поправителна септемврийска сесия – учебна 2017/2018 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение >>


Комисии и график през юнска сесия – учебна 2017/2018 г.
за определяне на годишна  оценка
на ученици в самостоятелна форма на обучение >>


 

Комисии и график на поправителна априлска сесия за определяне на годишна оценка на ученик в XІI клас за учебната 2017/2018 г. >>


Комисии и график през януарска сесия за VII– XІI клас за учебната 2017/2018 г.

Комисии и график през януарска сесия за VII– XІI клас за учебната 2016/2017 г. >>

Заповед за определяне на условията и редът за организиране и провеждане на учебните занятия и изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение >>