Инструкция за поведението при зимни условия

Инструкция за поведението при зимни условия на педагогическите, непедагогическите специалисти  и обслужващия персонал

І. За учителите:

 1. Учителите, които придружават учениците, съгласуват пътуването с директора на училището.
 2. При невъзможност за пристигане навреме за началото на учебните занятия, поради усложнена пътна обстановка, при възникване ПТП или на авария на транспортното средство, задължително уведомяват директора или зам.- директорите.
 3. При зимни условия се използва само входа на училищната сграда, предвиден и обозначен за преминаване при тези условия.
 4. При установяване на заледени участъци в района на училището, веднага се уведомява училищното ръководство.
 5. Следят поведението на учениците и забраняват замерването със снежни топки.
 6. Следят учениците да са топло облечени при излизане от училищната сграда.
 7. Дежурният учител на вход следи учениците за безопасното им поведение при зимни условия.
 8. Класните ръководители да проведат инструктаж на учениците за БЗУВОТ и поведение на пътното платно при зимни условия.

ІІІ.Обслужващ персонал:

При установена зимна обстановка – заледяване и снегонавявания обслужващият персонал действа, както следва:

 1. При невъзможност за пристигане навреме на работа, поради усложнена пътна обстановка, при възникване ПТП или авария на транспортното средство, задължително уведомява директора или зам.- директорите.
 2. Почиства снега и отваря проходи и пътеки.
 3. Осолява и опесъчава стълбите, проходите и пътеките през целия ден.
 4. Събаря висулките от лед и надвисналия сняг от покривите на сградите в района на училището.
 5. Следи за влизането и излизането само през входа на училището, който е обозначен и предвиден да се използва при зимни условия.
 6. Проверява водопроводната мрежа за течове и замръзвания.
 7. Поддържа отоплителната система на училището в изправност.

ІV. Препоръки за безопасно поведение като пешеходци

Пешеходците са най-застрашени в периода от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях стават между 17.00 и 20.30 ч.

ПРЕПОРЪКА 1. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕСЕЧЕТЕ ПЛАТНОТО!

Много улици в населените места са без осветление и се налага придвижване по неосветени маршрути. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, изчакайте го да отмине и тогава да пресечете. Шофьорът на приближаващия автомобил не ви вижда в същия момент, в който вие виждате фаровете на автомобила му, а значително по- късно, когато вече НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ И ДА ВИ ПРЕДПАЗИ! Предпазливо би трябвало да действате и когато пресичате осветен участък.

ПРЕПОРЪКА 2. ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСТИГАЩИ ВИ АВТОМОБИЛИ! СЛОЖЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА!

Ако се движите пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено място, още при поява в далечината на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, тогава НЕЗАБАВНО ИЗЛЕЗТЕ ОТ ПЛАТНОТО и изчакайте отминаването на автомобила. Не разчитайте, че шофьорът ЩЕ ВИ ВИДИ И ЩЕ ВИ ЗАОБИКОЛИ! Препоръчително е в тъмната част от денонощието да носите светлоотразителни жилетки или дрехи със светлоотразителни елементи!

ПРЕПОРЪКА 3. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА СПИРАТЕ АВТОМОБИЛИ!

Не се опитвайте да спирате автомобили “на автостоп”. При тези опити, ръкомахайки, вие несъзнателно навлизате по-навътре в платното и се излагате на опасност.

 ПРЕПОРЪКА 4. БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!

Не избързвайте и не започвайте припряно пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да ви се струва, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно. В този момент неговият реален спирачен път е значително удължен. При съчетание с намалена от снеговалеж или мъгла видимост, шофьорът ще ви забележи непосредствено пред автомобила си. Не забравявйте и това, че вие пресичате заледеното и заснежено платно заначително по-бавно, а в стремежа си да бързате можете да се подхлъзнете и паднете пред автомобила, чийто водач е в невъзможност да спре.

ПРЕПОРЪКА 5. НЕ БЪДЕТЕ ПРИПРЯНИ НА АВТОБУСНАТА СПИРКА!

Когато заедно с много други хора чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него още преди да е спрял. Площта за чакане е най-често заледена. Блъскайки се с останалите, може да се подхлъзнете и да попаднете под колелата на спиращия автобус. Същото се отнася и за опитите за догонване на потеглящ автобус. Вечер шофьорът на автобуса трудно може да забележи на огледалото за обратно виждане опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент заобикаля автобуса. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки.

ПРЕПОРЪКА 7. ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ!

Дебелите и тежки връхни дрехи, вдигнатите яки, шаловете и шапките правят пешеходците по-бавни и ограничават възможностите им да наблюдават пътната обстановка.  Звукът от приближаващия се автомобил допълнително се поглъща от обилния снеговалеж и снежната покривка. Затова бъдете внимателни и по възможност си осигурете максимално добро възприемане на шумовете от превозните средства.

ПРЕПОРЪКА 8. ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН ПЛАТНОТО!

Движещите се пеш при обилен снеговалеж или гъста мъгла са по-трудно забележими за шофьорите. В такава ситуация, за да не стане злополука, е много важно пешеходците да напуснат платното до отминаването на приближаващ автомобил. Шофьорите на приближаващите автомобили ви виждат далеч по-късно, отколкото предполагате.

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА БЗУВОТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

 1. Не пресичайте пътното платно, без да сте се уверили, че наближаващите ППС са на достатъчно разстояние, което им позволява да спрат навреме и да ви осигурят безопасно пресичане на платното.
 2. Пресичайте пътното платно само на пешеходна пътека, като се оглеждате първо наляво, след това надясно и пак наляво.
 3. Не навлизайте внезапно на платното за движение, не спирайте безпричинно и не играйте на него
 4. Вечер пресичайте пътното платно там, където е осветено. При пресичане на неосветено място, първо изчакайте приближаващите ППС да отминат.
 5. Не пресичайте и не изскачайте на пътното платно пред или зад спряло ППС и стойте на достатъчно безопасно разстояние от него.
 6. При пресичане на пътното платно пред или зад ППС, което потегля, изчакайте то да се отдалечи на достатъчно разстояние и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост и в двете посоки.
 7. Не тичайте при пресичане на пътното платно, особено при заледена или заснежена пътна настилка. При снеговалеж или мъгла реалният спирачен път е значително удължен, а видимостта е намалена.
 8. Движете се по тротоара или банкета, а когато няма такъв, се движете по платното за движение, противоположно на движението на ППС, по възможност най-близо до лявата му граница.
 9. При движение по улица без тротоари или извън населено място, при появата на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, незабавно излезте извън очертанията на платното и изчакайте автомобилът да отмине.
 10. Не спирайте и не се качвайте в автомобили, управлявани от непознати лица.
 11. Като пешеходци носете светли връхни дрехи или дрехи с вградени светлоотразителни елементи, когато се придвижвате по време на снеговалеж, мъгла или в тъмната част на денонощието.
 12. Управлявайте само изправни велосипеди със стопове и фарове за движение по тъмно, като носите каска.
 13. Сложете светлоотразителна жилетка при движение с велосипеди в тъмната част на денонощието, при намалена видимост или извън населени места.
 14. Придвижвайте се по тротоарите с повишено внимание поради опасност от падане на голямо количество сняг или ледени висулки от покривите на сградите.
 15. На автобусна спирка изчакайте автобуса навътре от бордюра на тротоара, по-далеч от платното за движение, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка. Не тичайте, не се блъскайте и не играйте на автобусната спирка.
 16. При качване и слизане от ППС не пресичайте платното, без да сте се огледали и уверили, че е безопасно, като първо изчаквате ППС да потегли и да се отдалечи на достатъчно безопасно разстояние.
 17. Осигурете си добра видимост и добро възприемане на шума при наличието на снежна покривка и обилен снеговалеж.
 18. При обилен снеговалеж или гъста мъгла излезте извън очертанията на пътното платно до отминаването на приближаващото се ППС.
 19. Не се пързаляйте по пътното платно и по тротоарите, за да не се изпречите на пътя на движещите се ППС.
 20. Учениците влизат и излизат само през входа на училището, който е обозначен и предвиден да се използва при зимни условия.
 21. Забранява се пързалянето, блъскането, бутането и замерването със снежни топки.
 22. Учениците обличат връхните си дрехи при излизане от сградата на училището.
 23. Почиствайте дрехите и обувките си от полепналия по тях сняг преди да влезете в училищната сграда или във физкултурния салон.
 24. Не внасяйте сняг или лед в училищната сграда.