График – НВО – IV-VII-X кл.

учебна 2022-2023 г.

31.01.2023 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с организиране и провеждане на НВО в 7. клас и НВО в 10. клас в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог ще бъдат проведени родителски срещи на следните дати:

 1. Родителска среща за 7 клас на 06.02.2023 г. от 17.30 часа.
 2. Родителска среща за 10 клас на 07.02.2023 г. от 17.30 часа.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в IV, VII  и X клас – тук

Дати за провеждане на изпитите
от националните външни оценявания, както следва:

IV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VII клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика- 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

X клас

Български език и литература-1З юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

 • Писмена част:
  – за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
  – за ниво А2, начало 11,30 часа
  – за ниво A1, начало 12,00 часа
 • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
  в зависимост от нивото.

  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа


учебна 2020-2021 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в IV, VII  и X клас – тук

Дати за провеждане на изпитите
от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа
VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)