График – НВО – IV-VII-X кл.(2019/20г.)

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване в IV, VII  и X клас >>