Учебни планове

Учебна 2021-2022 г.

Училищни учебни планове – дневна форма на обучение – тук

Училищни учебни планове – самостоятелна форма на обучение – тук


Учебна 2020-2021 г.

Училищни учебни планове – дневна форма на обучение –тук

Училищни учебни планове – самостоятелна форма на обучение –тук