Учебни планове

Учебна 2023-2024 г.

Училищни учебни планове – дневна форма на обучение – тук

Училищни учебни планове – самостоятелна форма на обучение – тук


Учебна 2022-2023 г.

Училищни учебни планове – дневна форма на обучение – тук 

Училищни учебни планове – самостоятелна форма на обучение – тук

Училищни учебни планове – индивидуална форма на обучение – тук 


Учебна 2021-2022 г.

Училищни учебни планове – дневна форма на обучение – тук

Училищни учебни планове – самостоятелна форма на обучение – тук


Учебна 2020-2021 г.

Училищни учебни планове – дневна форма на обучение –тук

Училищни учебни планове – самостоятелна форма на обучение –тук