Стратегия за развитие

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 02.09.2019 г. >>

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 05.09.2018г. >>

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 21.08.2017г. >>

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог >>