Стратегия за развитие

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог
за периода от 2023 – 2028 година –  приета на заседание на ПС с Протокол № 12/04.09.2023 год., съгласувана с обществения съвет към училището – протокол № 6/ 08.09.2023 г., и е утвърдена със заповед на директора № РД – 2 -608/14.09.2023 г.- тук


 

 

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за периода от 2021/2022 учебна година до 2025/2026 учебна година и план за действие и финансиране, приета на заседание на ПС с Протокол № 6/ 08.09.2021 год. – тук


Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог
за периода от 2020/2021 учебна година до 2024/2025 учебна година
приета на заседание на ПС на 25.02.2021 г. – тук

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 03.09.2020 г. –тук

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 02.09.2019 г. >>

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 05.09.2018г. >>

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог-актуализирана на заседание на ПС на 21.08.2017г. >>

Стратегия за развитие на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог >>