Противодействие на училищния тормоз

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН  КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ   ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ  ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

учебна 2019 – 20 г. >>


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ >>

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ  >>

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН  КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ   ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ  ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ >>

ТОРМОЗ И ФОРМИ >>

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТИ И ВИДОВЕ НАСИЛИЕ >>