Правилник за дейността на училището

учебна 2022-2023 г.

Правилник за дейността на училището – тук


Допълнения към правилника за дейността на училището – приети на заседание на ПС с протокол 1/15-09-2020 г.  – тук