Дневен режим

 

Дневен режим на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за учебната 2021-2022  г. >>

Дневен режим на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за учебната 2020-2021  г. >>

Дневен режим на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за учебната 2019-2020  г. >>


Дневен режим на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за учебната 2018-2019 г. >>


Дневен режим на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за учебната 2017-2018 г. >>

Начало и край на учебния ден в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за учебната 2017-2018 г. >>