Училищна документация

Открит урок на тема „Паметта говори“ >>


График  – юнска поправителна сесия за V – VII клас


Б Ъ Л Г А Р С К А  Б И Б Л И О Т Е Ч Н О –
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А  А С О Ц И А Ц И Я

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

IС подкрепата на фондация „Америка за България”, Българската библиотечно-информационна асоциация реализира проект за набавяне на англоезична литература за регионални и училищни библиотеки в страната.

31 БИБЛИОТЕКИ ПОЛУЧАВАТ 10 000 тома АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА НА СТОЙНОСТ 85 000 ЛВ.

Участниците в проекта са избрани чрез конкурс: 11 регионални библиотеки, 8 библиотеки при езикови и профилирани гимназии и 12 библиотеки при СОУ.

Прегледът на кандидатурите показа, че всички библиотечни колекции без изключение са остарели и не отговорят на изискванията на учебните програми по английски език и потребностите на читателите.  Повечето библиотеки не са в състояние да купуват англоезична литература, а тези, които си го позволяват, набавят от 1 до 50 тома годишно.

Проектът запълва една огромна потребност от нови и разнообразни издания за всички, които изучават и четат литература на английски език.  Книгите, закупени за библиотеките са: нови справочници, подходящи и търсени учебници, тестове за TOEFL, IELTS и Cambridge, стойностна научно-популярна  и оригинална художествена литература.

Всяка регионална библиотека получава дарение от 450 т. Регионалните библиотеки поемат обслужването на всички жители на територията на региона и компенсират липсата или лошото състояние на училищните библиотеки към всяко училище.

 Учениците  се нуждаят от нова литература в подкрепа на тяхното образование, за по-доброто изучаване на английски език и за разширяване на тяхната информираност по останалите предмети в учебните програми. Училищните библиотеки при езикови и профилирани гимназии получават по 310 т., а тези при СОУ – по 227 т.

Потенциалната читателска аудитория на дарението надхвърля 1 200 000 в областните градове, от които над 20 000  ученици в езикови училища и СОУ.

Селекцията, съобразена със заявените конкретни нужди на библиотеките, и доставката на изданията от чужбина са реализирани от фирма „ЕЛЕФАНТ  БУКСТОР“.

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Даренията ще бъдат обявени официално и представени на обществеността на:

 27.11 от 10.00 ч. в Регионална библиотека „Христо Ботев”- Враца и от 14.00 ч. в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин и ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин.

29.11 – 9.30 в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица; 11.30 в  СОУ „Иван Вазов“ – Сопот и 13.00 в СОУ „Васил Левски” – Карлово.

Списък на библиотеките

Регионални библиотеки: РБ „П. К. Яворов” – Бургас, РБ „М. Георгиев” – Видин, РБ „Хр. Ботев” – Враца, РБ ”Дора Габе” – Добрич, РБ „Проф. Б. Цонев” – Ловеч, РБ  „Иван Вазов” – Пловдив, РБ „Проф. Б. Пенев” – Разград, РБ „Л. Каравелов” – Русе, РБ „П. Павлович” – Силистра, РБ „Н. Вранчев” – Смолян, РБ „З. Княжеский” – Стара Загора

Училищни библиотеки: Езикова гимназия „Пловдив“, Езикова гимназия “Иван Вазов”, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Гимн. с хум. профил „Св. св. Кирил и Методий“   – Пловдив, Езикова гимназия „Б. Брехт“ – Пазарджик , ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград, ГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, Първо СОУ – Търговище, СОУ „Н. Рилски“ – Харманли, СОУ „Бачо Киро“ – Павликени, СОУ „Кирил и Методий“ – Карнобат, СОУ „Иван Вазов“ – Сопот, СОУ „Ал. Иванов-Чапай“ – Белово, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград,  7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград, СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – Разлог, СОУ „П. Р. Славейков“ – Добрич, СОУ „Васил Левски” –Карлово, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица.

За контакти: Анна Попова

02/ 421 98 87; 0885 311 852


24 май – Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост


ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ