Образование в условията на Covid 19

2020-2021 учебна година

Мерки за работа и обучение на учениците
от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог
през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19 – тук

Инструкция за безопасна работа в училищни помещения – тук

Инструктаж във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 – тук

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 1 – 4 КЛАС

1 – 2. клас

1 час – 8:00  – 8:35
2 час – 8:45 –  9:20
3 час – 9:40 – 10:15
4 час – 10:25 – 11:00
5 час- 11:10 – 11:45

3 – 4. клас

1 час – 8:05  – 8:45
2 час – 9:05 –  9:45
3 час – 9:55 – 10:35
4 час – 10:45– 11:25
5 час- 11:35– 12:15
6 час- 12:25– 13:05


ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

(1) – тук

(2) – тук

(3) – тук


РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНАтук