Консултации

График дежурство на учителите през втория учебен срок на 2023-2024 г. тук

График за провеждане на  консултации
през втория учебен срок на 2023-2024 г. тук

График за провеждане на  консултации
през първия учебен срок на 2023-2024 г. – тук


График за провеждане на  консултации
през първия учебен срок на 2022-2023 г. – тук


График за провеждане на  консултации
през втория учебен срок на 2021-2022 г. – тук


График за провеждане на  консултации
през втория учебен срок на 2020-2021г. – 1ЦОУД

График за провеждане на контролни, класни работи
през втория учебен срок на 2020-2021 г.:

2,3,4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас