Допълнителен час на класа

Всеки четвъртък от 16:45 до17:30 часа