Съобщения

 


График за провеждане на изпити за определяне на оценка за първия учебен срок на ученици на дневна форма на обучение >>


График за провеждане на изпити за валидиране на прогимназиален етап
от основно образование >>

Регламент за организиране и провеждане
на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2016/2017 година >>


Младежкият червен кръст от СУ“Бр.Каназиреви“, гр.Разлог от 13.12.2016 г. стартира кампания за събиране на парични средства в помощ на пострадалите от с.Хитрино.

Желаещите ученици и родители биха могли да дарят суми в  кутията за дарения, която се намира в коридора на административния корпус на училището.

Младежкият червен кръст от СУ“Бр.Каназиреви“, гр.Разлог отправя апел и към останалите училища в Община Разлог да подемат тази инициатива.

Средства могат  да се даряват и чрез SMS на национален телефонен номер 1466.

Младежкият червен кръст от СУ “Бр.Каназиреви“, гр.Разлог вярва в успеха на това начинание и предварително благодари на всички, които ще се включат.


Уважаеми родители,

Училищното ръководство на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” Ви информира, че във връзка с процедурата за създаване на Обществен съвет към училището ще се проведе събрание, на което ще се определи броят на представителите на родителите. Основната цел на Обществения съвет е подпомагане на развитието на образователната институция. Начинът на избиране и функциите на представителите на родителите в Обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование, който влиза в сила от 01.08.2016г и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

С настоящето съобщение Ви каним да присъствате на сбирката, която ще се проведе на 27.10.2016 г. от 18.00ч. в сградата на ул. „Любен Каравелов”12.

Благодарим Ви за отзивчивостта!