Nature, traditions and identity in youth’ visions

2020-2022 Erasmus + project


Стартира нов училищен проект “VISION – Nature, traditions and identity in youth’ visions” по програма Erasmus + / 2020-2022  в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“

От 2001г. нашето училище работи активно по много международни училищни и младежки проекти.Участвали сме като партньори и координатори. Имаме придобит опит за организиране на работни срещи,  дейности за обучение на ученици и препоаватели. Новият проект е изключително подходящ за младежите, защото по подобни теми те раборят  в учебните и извънучебните занятия. Темата е свързана  с природата, традициите и обичаите на 5-те държави – Естония /координатор на проекта/, България, Полша, Португалия и Турция. В работата по този проект ще получим подкрепа от НПО и местното читалище.

До момента са проведени две работни срещи в електронна среда между координаторите на училищата, участващи в проекта. Всяка държава стартира дейностите с избор на лого на проекта. Нашето училище участва с три предложения.

До 21.12.2020 г. можете да гласувате за лого на проекта тук:

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта:


Link – e  – book


20 -26 април 2023 г. 

Работна среща в Естония

 

Моменти от работната среща – тук


13-17 февруари 2023 г.

СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ ще бъде домакин на работна среща по проект „Nature, traditions and identity in youth’ visions“ по европейската програма Erasmus+.

В продължение на една седмица заедно ще работят  повече от 60 участници по проекта, 40 от които идват от Португалия, Естония, Турция и Полша.

Международните проекти помагат на всички участници да общуват, развиват езиковите си компетентности и създават трайни и полезни приятелства! – тук

Erasmus+

Bulgaria

Estonia 

Portugal 

Poland 

Turkey 


28.02-05.03. 2022 г.

Работна среща в Португалия

Традиции, местни занаяти и интересни техники при работа с керамични изделия – това бяха основните моменти при работната среща проведена в Olhaoq Португалия. Тя е част от проекта „ Nature , traditions and identity in youth’visions” по програма „Еразъм +“, състояла се в периода 28.02-05.03. 2022 г.

По този проект участват СУ „Братя Каназиреви“ и още 4 училища от Португалия, Полша, Естония и Турция. Екипът, който взе участие в португалския град бяха директорът на училището Росица Тумбева, старши учителя по математика Росица Кирева и две ученички от 11. клас – Хелена Кърджиева и Радост Димитрова.

Нови приятелства, интересни места и срещи и разбира се впечатления и опит, който можем да приложим – тук.

 Radost Dimitrova

hh…Portugal, my lovely Portugal! The country that have a peace of my heart. People there are so friendly and lovely. The family that I was in, made me feel like I’m at home. They were so kind, we were always together. I love the food and the nature. The weather, the weather is the second thing i miss the most, after my lovely Sara! The experience “Portugal” is unforgettable. I’m so glad that I had the opportunity to meet different people from different countries.

 

 

Helena Kardzhieva

My impressions of Portugal are wonderful. The country is very beautiful with nature, parks and beautiful view of the ocean. The people there are also very warm, kind and cheerful. I liked that they were constantly listening to music, dancing and having fun together. Everyone tried to make us feel good and calm when we were with them. We really became very close with everyone and made wonderful friends, especially with Vera and Sara. It was an amazing and unforgettable experience for me.

 


27.11-03.12.2021 г.

Работна среща в Tostamaa, Estoniа

В  периода 27.11-03.12.2021 г.  в средно училище в Tostamaa, Estoniа се проведе първата работна среща по проект „ Nature , traditions and identity in youth’visions” , с договор номер 2020-1-ЕЕ01- KA 229 -077926_3 по Програма „ЕРАЗЪМ + “, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, „Училищно образование“ (KA229).  По този проект работим 5 училища – Полша, Португалия, Турция, България и Естония. Екипът, който взе участие бяха директорът на училището Росица Тумбева и старши учителя Милена Кънчева.

Основните теми и дейности, които са дискутирани и извършени на работната среща в Естония бяха:

Ø  Работа в COVID ситуация.

Ø  Местни традиции и занаяти.

Ø  Срещи с местни майстори на керамични изделия.

Ø  Срещи с местни майстори на тъкани.

Ø  Посещение на местни центрове за занаяти  и изкуства.

Ø  Посещение на училището партньор.

Ø  Посещение на училище по изкуства.

Ø  Уъркшоп

Ø  Определяне на нови дати за работни срещи.

Работното посещение премина при високо ниво на спазване на правила при епидемиологична обстановка.