Дейности по проект „Граждани“

          СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ е едно от десетте училища в страната, което работи по проект „Граждани“. Целта е развитие на гражданските умения на учениците в прогимназиален и гимназиален етап. Екипът, който работи по този проект, е в състав Юлия Каназирева – учител по английски език, Соня Крънчева – старши учител по история и цивилизация и английски език, и Жанета Тумбева – учител по информатика и информационни технологии.   Основната цел на проекта е да се изгради активна гражданска позиция у младите хора, която цели познаване на институциите, уважаване на правата на човека, запознаване с основните ценности в съвременното общество. Основните теми, които се засягат под формата на семинари, работни ателиета и дискусионни форми, са „Насилието в училище“, „Пътят на закона“, „Организиране на гражданска кампания за защита на правата“, „Делението – практически приложения“, „Гражданство и справедливост“, „Граждански инициативи върху общността“.

         Досега са проведени няколко занятия – „Какво означава да бъдеш добър гражданин“ с ученици от 6 клас и класен ръководител Жанета Тумбева  и „Искам да съм кмет“ с ученици от 7 клас с класен ръководител Соня Крънчева. (http://www.youtube.com/watch?v=gJ531J_C2_c&list=PL9nzuJc0nlVvAVjCB53Sjx6_RaGR-bxKu&index=10)

          Дискусия на тема: "Какво означава да си добър гражданин?" протече под формата на състезание и отборите трябваше да откроят важните за тях граждански добродетели. За да обогати знанията на участниците, специален гост на срещата беше господин Боян Бележков, който е юрист в Община Разлог.

         

            Гости на представянията бяха зам.-кмет по социалните дейности инж. Гърменов, господин Янчев – ст.експерт по организационните въпроси към Регионален испекторат  на МОМН – гр. Благоевград , госпожа Мариана Попадийна – директор на СОУ „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог, учители и родители. Под формата на анкети и дискусии учениците представиха своите идеи и виждания по гражданско образование. Те зададоха много въпроси на зам.-кмета, проведоха дискусия по проблеми, касаещи града и общината, дадоха свои предложения за развитието на Община Разлог.

          

           Радваме се и желаем да участваме в такива инициативи, защото са по-различни. Подготвят ни за истински граждани на нашето общество. Научаваме нови и практични неща“ – споделят учениците.


Ученици участват в националната заключителна конференция по проект „Граждани“

На 19.12.2012 год. учениците от 7 „а“ клас  на СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ – гр.Разлог  Яна Стойчева и Иван Влахов и класният ръководител Соня Крънчева взеха участие в заключителната конференция по проект „Граждани“ на тема „Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България: Пътна карта за развитие на гражданското образование в българското училище 2013-2015 г.“ в София.

Конференцията бе лично открита от зам.-министър Милена Дамянова и госпожа Мария Донкова, програмен директор на фондация „Пайдея“. Министър Дамянова поздрави учителите и учениците, които са работили по проекта и отбеляза, че работата на учителите и труда на учениците е истинско творчество.  Гости на конференцията бяха още представители на МОМН, експерти от Регионални инспекторати, медии и представители на всичките десет училища от страната, които работиха по различни теми на гражданското образование.

Под формата на дискусия всички учители и ученици споделиха впечатленията си от работата, трудностите и ползата от заниманията. Учениците от СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“  взеха участие с видеоматериали от двете занятия „Искам да съм кмет” и „Какво означава да бъдеш съвестен гражданин?“.

 Дискусиите на конференцията се проведоха в следните панели:

 – ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИТЕ

 – ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ УЧИТЕЛ

 –  УЧИЛИЩЕТО КАТО ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ГРАЖДАНСТВО

  – УЧИЛИЩЕ И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕТО