Eвропейски проект „Граждани“

 

          СОУ „Братя Каназиреви“ отново е със спечелен проект, този път  чрез фондация „Пайдея“. Проектът е резултат от кампанията на фондацията за набиране на екипи по европейски проект „Граждани“. Темата на новия проект е „Развитие на гражданските умения на учениците в гимназиален етап“. От цялата страна са одобрени 9 училища, сред които е и нашето училище. Екипът, който ще работи, се състои от Юлия Каназирева – учител по английски език, Соня Крънчева – учител по история и цивилизация и английски език, и Жанета Тумбева – учител по информатика и информационни технологии.

          Основната цел на проекта е да се изгради активна гражданска позиция у младите хора, която цели познаване на институциите, уважаване на правата на човека, запознаване с основните ценности в съвременното общество.

          Основните теми, които ще бъдат засегнати под формата на семинари, работни ателиета и дискусионни форми, са:

  1. Насилието в училище
  2. Пътят на закона
  3. Организиране на гражданска кампания за защита на правата
  4. Делението – практически приложения
  5. Гражданство и справедливост
  6. Граждански инициативи върху общността

          Като част от проекта всички училища и техните екипи ще получат Наръчник „Развитие на гражданските умения на учениците в гимназиален етап“ с над 40 методически разработки за повече от 80 часа интерактивни занимания по гражданско образование. На базата на тях ще се сподели опит между училищата-партньори, ще се наблегне на новите дидактически подходи, учениците ще участват в работни ателиета, ще се проведат експериментални занимания с тях.