Занимания по интереси

През учебната 2013/2014 година в СОУ „ Братя Петър и Иван Каназиреви” –  гр. Разлог във връзка с реализацията на проект „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са сформирани две групи ученици от I- IV клас.

Полуинтернатните групи са незаменима помощ  за учениците, тъй като  имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание. Целодневното обучение е необходимост и за родителя и е важна част от израстването на децата като личности. Неоспорима е ролята на занималните за решаване на проблемите, възникнали в процеса на обучение. Проектът дава възможност за подобряване на условията за учебен труд, обяд и отдих на учениците.

Следобедният режим в полуинтернатните групи включва общо 6 часа, от които два са за самоподготовка, два- за отдих и спорт и два- за занимания по интереси. За провеждането на часовете по самоподготовка са обособени два кабинета, обзаведени със съвременни нови мебели.

 От началото на втория учебен срок учениците от двете ПИГ в СОУ “ Братя Каназиреви“ провеждат часовете по отдих и спорт в напълно обновена и оборудвана само за тях спортна зала. По проект BG 051RO001_3.1.06 “ Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес “ в училището бяха доставени различни спортни съоръжения и пособия – тенис маси, кошове за баскетбол, врати за мини футбол, топки, федербали и други.

Учениците от полуинтернатните групи са много доволни и споделят, че с радост посещават часовете по спорт в новата зала.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

        През 2012-2013 учебна година СОУ „Братя Каназиреви” продължава да е бенефициент по проект BG 051 PO001 – 3.1.6 Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на училищния процес”, съфинансиран от ЕСФ и реализиран чрез МОМН по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

           Всеки ден след учебните занимания учениците от полуинтернатните групи имат възможност да обядват в уютен и чист стол. След това програмата им предвижда време за самоподготовка и писане на домашните работи. В топлите и слънчеви класни стаи цари творческа атмосфера, а с помощта на възпитателите децата усвояват учебното съдържание.

           За отмора е предвидено време за спорт и почивка. По желание децата ползват училищния басейн – единствен сред училищата в региона. Плуването е безспорно един от най-важните спортове за тренирането на опорно-двигателния апарат. При сухо и слънчево време учениците спортуват на площадката в двора на гимназията, където имат възможност да играят народна топка, баскетбол, футбол.

           

          Заниманията по интереси също са привлекателни. За всяко дете е осигурено работно място в компютърните кабинети, както и достъп до интернет. Така възпитаниците на СОУ „Братя Каназиреви” могат да се възползват от най-съвременните технологии. Освен пред компютъра те могат да се разтоварват и със занимателни игри, решаване на ребуси и други развиващи интелекта им дейности.