Целодневна организация на учебния процес

21 ноември 2014 г.

На 21.11. всяка година целият християнски свят празнува Въведение Богородично, който се смята за Ден на християнското семейство.

Идеята на празника е родителите да инициират у своите деца интерес и вяра към религията, да ги водят в храма, да се грижат за тяхното духовно, нравствено и морално развитие.

На този ден учениците от трите ПИГ в СОУ”Бр.Каназиреви”, работещи по проект BG051PO001-3.1.06”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” с възпитатели К.Андреева и Е.Газянова, посетиха храма „Свето Благовещение”, където бяха запознати с библейската история за празника от отец Димитър.

Той им разказа сюжета за Дева Мария и въвеждането й за първи път в храма и обясни,че този ден става символ на въвеждането на младия човек в църквата. Пожела им да вярват в доброто,да слушат родители и учители,да отворят душите и сърцата си за съчувствие и състрадание и да знаят, че семейството е най-ценната опора в живота на всеки човек.

Учениците запалиха свещички за здраве и благополучие на своите близки.Те останаха доволни от посещението в църквата и обещаха на отец Димитър това да не бъде последна среща с него.


11 ноември 2014 г.

 СОУ „Бр. Петър и Иван Каназиреви“ – гр. Разлог е с дългогодишна история, коятo води началото си от далечната 1917/1918 уч. година. За своите 97 години училището се е превърнало в център на обществения и духовен живот в региона.

Днес то е съвременно учебно заведение, най-голямо в община Разлог и в него се обучават 486 ученици в дневна форма и 10 – в самостоятелна от няколко общини от I до XII клас.

В СОУ „Бр. Каназиреви“ целодневната организация на учебния процес е с традиции и дава много добри учебни резултати

От началото на 2012 година училището работи по проект”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществявя с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В резултат от изпълнението на проекта се наблюдава :

– повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището;

– формиране у учениците на навици за самостоятелно учене;

– стимулиране любознателността и стремежа към знание;

– толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване;

– повишаване на мотивацията на ученици,учители и заинтересованите страни чрез прилагане на модела”Целодневна организация на учебния процес”

Затова през учебната 20014/2015г. Във връзка с реализацията на проекта са сформирани три полуинтернатни групи от I до VII клас. Осигурено е кетърингово хранене в стола на училището. След приключване на занятията с учениците е осигурен училищен транспорт до населените места по местоживеене.

Следобедният режим в полуинтернатните групи включва общо 6 часа, от които два са за самоподготовка, два- за отдих и спорт и два- за занимания по интереси. За провеждането на часовете по самоподготовка са обособени кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели.

За отмора е предвидено време за спорт и почивка. По желание децата ползват училищния басейн – единствен сред училищата в региона. През м. oктомври учениците се възползваха от възможността да го посетят. Те показаха завидни умения по водна топка, демонстрираха майсторство в плуването.

Учениците от трите ПИГ в СОУ “ Братя Каназиреви“ провеждат часовете по отдих и спорт в напълно обновена и оборудвана само за тях спортна зала. По проект BG 051RO001_3.1.06 “ Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес “ в училището бяха доставени различни спортни съоръжения и пособия – тенис маси, кошове за баскетбол, врати за мини футбол, топки, федербали и други.

При сухо и слънчево време учениците спортуват на площадката в двора на гимназията, където имат възможност да играят народна топка, баскетбол, футбол.

През м. 09.2014 беше проведена среща по народна топка между ПИГ 2 и ПИГ 3.

Заниманията по интереси също са привлекателни. През м. ноември при разглеждане на темата ”Народни носии” учениците от ПИГ 2 с възпитател Елка Газянова показаха свои носии,играха хора и показаха,че традициите в Разлог няма да бъдат забравени.


Коледно тържество при най-малките ученици от първи клас

          Песни, музика, танци и много коледни стихотворения. Толкова весела и празнична беше атмосферата при най-малките ученици от първи клас с класен ръководител Елена Джунева и възпитателя Гергана Попова.

          С много настроение и коледно въодушевление те поздравиха родителите и всички гости с настъпващите празници. Техните родители пък ги изненадаха с лакомства и им пожелаха много здраве и късмет през новата година.


Kоледно тържество на учениците от 2-ра ПИГ

          Учениците от 2-ра ПИГ с възпитател госпожа Газянова проведоха коледно тържество на 20.12.2012 година. Освен старанието при овладяването на учебния материал те показаха и креативност при организирането на празненства и забавления.


           На 17.12.2012г. за първи ден учениците от полуинтернатната група 1.-4. клас  проведоха учебните си занимания в изцяло преоборудвана класна стая.  По проект BG051PO001_3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на училищния процес” в училището е поставен ламиниран паркет в помещенията, предназначени за нуждите на целодневното обучение. В класната стая на учениците от началната образователна степен са поставени нови гардероби за личните вещи на учениците, закачалки, дивани за отдих. За насърчаване на екипността в учебния процес традиционните чинове са заменени с 10 модулни маси – правоъгълни, елипсовидни, осмоъгълни, отговарящи на последните тенденции в дизайна на ученическите и училищни мебели. Поставена е бяла дъска, закупени са нови 25 стола, както и преподавателско бюро и стол за учителя. В стаята е предвидено и отделно бюро за индивидуална работа с учениците.

          Учениците от полуинтернатната група са много доволни и споделят, че с удоволствие ще учат в новата комфортна обстановка. 


           СОУ „Братя Каназиреви”, гр. Разлог вече втора година е бенефициент по проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд и се реализира чрез МОМН по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, с продължителност 35 месеца.

             От учебната 2011 – 2012г. стартират дейностите по проекта, които предвиждат учениците от начален и прогимназиален етап да бъдат целодневно в училище. Сформирани са 2 полуинтернатни групи за учебната 2012-2013 г., обхващащи ученици от 1.- 4. клас и 5.-6. клас. Заниманията в следобедните часове са разпределени в три тематични блока – 2 часа се отделят за самоподготовка, 2 часа се предвиждат за отдих и спорт и още 2 часа за занимания по интереси. Часовете се водят от квалифицирани педагогически кадри. За успешното провеждане на тези тематични часове с пари по проекта са закупени топки, занимателни игри, учебни игри по безопасност на движението. Със средства от проекта е оборудвана стая с компютри, където най-малките да могат да развиват уменията си за работа с новите технологии. Направена е и заявка за нови подови настилки, ученически маси, шкафчета, дивани и столове, с които да се обзаведат помещенията за провеждане на учебните занимания.

            Учениците от полуинтернатните групи се радват и на училищния басейн, където могат да спортуват след учебните занимания.

            В училището функционира и стол за хранене, като за учениците от полуинтернатните групи цената на един здравословен обяд е 1.00лв., а доплащането е със средства от проекта.