Питагор

Група  за допълнително обучение по математика с ученици от 9.клас
„Питагор“,
ръководител Росица Кирева

На 21 юни 2018 г. в СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр. Разлог, групата за допълнително обучение по математика „Питагор” по проект „Твоят час”– фаза 2, с ръководител Росица Кирева  включваща ученици от 9.  клас, проведе публичната си изява.

Учениците от 9. клас, с много старание, успешно представиха решени от тях задачи от учебното съдържание по математика.

Науката на всички науки се оказа не толкова трудна, а по-скоро интересна и забавна.  Всеки деветокласник  представи по оригинален начин и свой проект  на тема „ Да запомним тригонометричните функции и техните основни свойства, метричните зависимости в правоъгълен триъгълник и теоремата на Питагор” и изказа мисъл на Питагор. Ивана Катончева увлекателено разказа  за живота на древногръцкия математик и философ Питагор.

Учениците  проявиха творческо мислене при изготвянето на проектите и показаха, че математиката не е само решаване на трудни задачи, а и начин да  се мисли рационално и аналитично.