Пирин за деца

Група по интереси „Пирин за деца“, ръководител Елена Тумбева 

Целта е изучаване на величествената планина,  в чието подножие живеем, екологично и природозащитно възпитание на учениците, утвърждаване на здравословен начин на живот.

Групата включва ученици от 6. клас.

Планина от мрамор и гранит или коя е Пирин планина? Познаваме ли Пирин планина? Различните лица на планината – да бъдем разумни ползватели на планината. Съвместна дейност с НП“Пирин“ – защитени територии и тяхното уникално богатство. Събирателска дейност и изготвяне на презентации, отбелязване на световни екодати са част от дейността ни. И разбира се многобройни походи из красивата Пирин планина, изпълнени с невероятни емоции и игри.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗЕМЯТА >>

ОТБЕЛЯЗВАНЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА >>

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД >>

ПОХОД ДО КАЛЯТА >>

РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ДИЛЕМИ >>