Компютърът и приложното изкуство

„Компютърът и приложното изкуство – мисията възможна“,
ръководител Красимира Хаджиева

През учебната 2016-2017 година СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ работи по проект „Твоят час“, финансиран от Министерство на образованието и науката, Европейски съюз и Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.

Под ръководството на г-жа Красимира Хаджиева е сформирана група „Компютърът и приложното изкуство – мисията възможна“.  Дейността й е свързана със съчетаването на съвременните технологии и сръчността на учениците за създаване на красиви предмети за декорация.

Петнадесет ученици от различни възрасти имат възможността да развиват своето креативно мислене, да придобият умения за творчество. Смело съчетавайки цветове и материи, децата засилват усещането си за естетика. Водеща цел за дейността на групата е развиване на съзнание за рециклиране и опазване на околната среда.

Изпод нацапаните с боя ръчички, усмихнатите лица на участниците и магията на въображението се родиха уникални предмети. Творческата работилница се превърна в палитра от радост, красота, приятелство и вълшебство.


КЛУБ „КОМПЮТЪРЪТ В ПРИЛОЖНОТО ИЗКУСТВО – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА“ ОРГАНИЗИРА БАЗАР НА 14.04.2017 Г. >>

Учениците от клуб “Компютърът в приложното изкуство—мисията възможна” и екипът на СУ “Братя Каназиреви”  благодарят на гражданите на град Разлог за проявената добрина по повод проведен благотворителен базар .

Ето и самото благодарствено писмо от името на участниците в инициативата и екипа на училището. >>