В царството на математиката

Група  за преодоляване на обучителни затруднения
по математика с ученици от 6.клас
„В царството на математиката“,
ръководител Росица Кирева

На 12 юни 2018 г. в СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” – гр. Разлог, групата за обучителни затруднения „В Царството на математиката” по проект „Твоят час”– фаза 2, с ръководител Росица Кирева  включваща ученици от 6.  клас, проведе публичната си изява.

Учениците от 6. клас, с много старание, успешно представиха решени от тях задачи от учебното съдържание по математика пред шестокласници, невключени в проекта и родители на участващите в групите ученици.