Подкрепа за успех

Подкрепа за успех – уч.2019/20 г.

График на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода октомври 2019 – септември 2020 г.

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от I клас, ръководител Мариана Татарска

Група допълнително обучение по математика – ученици от I клас,
ръководител Мариана Татарска 

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от II клас, ръководител Елеонора Михова

Група допълнително обучение по математика – ученици от II клас,
ръководител Елеонора Михова

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от III клас, ръководител Гергана Попова

Група допълнително обучение по математика – ученици от III клас,
ръководител Гергана Попова

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от IV клас, ръководител Елена Джунева

Група допълнително обучение по математика – ученици от IV клас,
ръководител Елена Джунева

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от VII клас, ръководител Лиляна Джолева

Група за занимания по интереси – Театрално студио „Усмихнати сърца“,

Ръководител Росица Тумбева

 


Подкрепа за успех – уч.2018/19 г.

 ГРАФИК  – Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“