Образование за утрешния ден

Учебна 2023-2024 година – Проект „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

(1) Клуб „3D компютърна графика“ – Ръководител: Красимира Хаджиева

(2) Клуб „Фото и видео обработка“ – Ръководител: Весела Тренчева


Учебна 2020-2021 година – Проект „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

(1) Клуб „3D компютърна графика“ – Ръководител: Красимира Хаджиева

През учебната 2020/2021 година  ученици от 8. и 9. клас на СУ „Братя и Петър и Иван Каназиреви“ се включиха по проект „Образование за утрешния ден“ в клуб „3D компютърна графика“ с ръководител Красимира Хаджиева.

Въпреки предизвикателствата на трудната и пандемична обстановка, групата по „3D компютърна графика“ с ръководител Красимира Хаджиева продължава да функционира. Заниманията по интереси се осъществяват синхронно, с помощта на платформа MS Teams, чрез виртуална класна стая.

През тази учебна година в дейностите по проекта се включиха деца от две възрастови групи – 8. и 9. клас.

Необходимостта от специалисти в сферата на CAD програмите повлия върху ибора и интереса на учениците за натрупване на дигитални умения.

На 26.01.2021 година заниманията бяха посетени от сташи експерт по математика към РУО Благоевград – Славка Манова.

https://web.microsoftstream.com/video/786f43fb-390c-433d-9467-de8ba2c44391

https://web.microsoftstream.com/video/a32de641-a716-48dd-a40e-243aca4872dc

Чрез възможностите на програма SketchUp учениците усвоиха умения за създаване на интериорно обзавеждане в помещенията на създаден от тях проект на къща.


Учебна 2019-2020 година – Проект „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

(1) Клуб „3D компютърна графика“ – Ръководител: Красимира Хаджиева

През учебната 2019/2020 година  ученици от клас на СУ „Братя и Петър и Иван Каназиреви“ се включиха по проект „Образование за утрешния ден“ в клуб „3D компютърна графика“ с ръководител Красимира Хаджиева.

Учениците от профил „Хардуерни и софтуерни науки“ се насочиха към Дейност 6 – повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

В процеса на обучението си, учениците се запознаха с програма SketchUp. С много сръчност и ентусиазъм те създадоха 3D модели на геометрични фигури, детайли от различни изделия, пресъздадоха къщите на мечтите си.

Със средствата на моделирането, осмокласниците демонстрираха умения на художници и инженери, като пресъздадоха с компютрите предмети от реалния свят.

(2) Клуб „Програмиране със С#“- Ръководител; Росица Вълканова